Afkortingen en begrippen

AABR (of BERA)  automated auditory brainstem response
ABR (=BERA)  auditory brainstem response
AC abdominal circumference (abdominal circumference) abdominal circumference Audiologisch Centrum
ActiZ organisatie van zorgondernemers
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Algemene Verordening Gegevensbescherming 
BERA (=ABR)  Brainstem Evoked Response Audiometry
CANG  centraal administratiesysteem van de neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening
CB  consultatiebureau
CJG  Centrum voor Jeugd en Gezin
CMV  Cytomegalovirus
CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) Centrum voor Bevolkingsonderzoek
dB  Decibel
DD JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) Digitaal Dossier JGZ
EEG  elektroencephalogram
FENAC Federatie van Nederlandse Audiologische Centra
GB(D)  gezinsbegeleidingsdienst
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland Gemeentelijke Gezondheidsdienst /Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio
GR Gezondheidsraad (Gezondheidsraad) Gezondheidsraad Gezondheidsraad
HKZ  Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
IGJ  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
JCIH  Joint Committee on Infant Hearing
JGZ  Jeugdgezondheidszorg
KNO Keel-, neus- en oorheelkunde (Keel-, neus- en oorheelkunde) Keel-, neus- en oorheelkunde
NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) Nederlands Centrum Jeugdgezondheid 
NGS neonatale gehoorscreening
NAW  Naam Adres Woonplaats
NICU neonatale intensive care unit (neonatale intensive care unit) neonatale intensive care unit 
NIS Neonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem (Neonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem) Neonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem 
NSDSK  Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind
OAE oto akoestische emissie
OME otitis media met effusie
PNGS  programmacommissie neonatale gehoorscreening
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
RCP Regionale Coördinatie Programma’s
TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet BIG  Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
WGBO Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst)  Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Wpg  Wet publieke gezondheid
WHO  World Health Organization