Hier leest u over de planning bij de uitvoering van de gehoorscreening.

De planning

De JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-organisatie zorgt voor een dagelijkse aanlevering aan het Neonatale Gehoorscreenings Informatiesysteem ( NIS Neonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem (Neonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem)) van de Naam/Adres/Woonplaats (NAW) gegevens van alle pasgeboren kinderen die woonachtig zijn in het zorggebied van de betreffende JGZ-organisatie. Dagelijks communiceert de screener met het NIS en ontvangt hierbij de NAW gegevens van de kinderen die gescreend moeten worden. Afhankelijk van de werkwijze binnen de betreffende JGZ-organisatie wordt de planning door de screener zelf gemaakt of door een planner binnen de JGZ-organisatie.

Het bezoek voor de gehoorscreening wordt in principe zo spoedig mogelijk na 96 uur en in ieder geval binnen 168 uur na de geboorte gepland. Tijdens dit huisbezoek wordt meestal ook de hielprik uitgevoerd.

Hierop zijn enkele uitzonderingen:

  • In enkele JGZ-organisaties in Zuid Holland en Gelderland wordt de hielprikscreening nog uitgevoerd door verloskundigen. In deze JGZ-organisaties wordt de neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening aangeboden op het consultatiebureau aan kinderen die op dat momentgemiddeld twee à drie weken oud zijn. De ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging.
  • Kinderen die in het ziekenhuis liggen worden zo spoedig mogelijk na thuiskomst gescreend.
  • Wanneer kinderen langdurig in het ziekenhuis zijn opgenomen wordt de screening onderzoek (onderzoek) rond de leeftijd van vier–vijf weken in het ziekenhuis uitgevoerd door de regiocoördinator. Hierbij mag in geval van vroeggeboorte worden gecorrigeerd voor de duur van de zwangerschap.

Waar vindt de gehoorscreening plaats?

De gehoorscreening vindt in ongeveer 75% van de gevallen thuis plaats en in ongeveer 25% van de gevallen op het consultatiebureau.