De regiocoördinator draagt zorg voor de verwijzing onder verantwoordelijkheid van de jeugdarts. De huisarts wordt hierover geïnformeerd. In sommige gevallen fiatteert de huisarts de verwijzing naar het Audiologisch Centrum achteraf. JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-organisaties dienen hierover zelf afspraken te maken met huisartsen in de regio.  
Verder kan de huisarts op verzoek van het Audiologisch Centrum of de JGZ meewerken aan het motiveren van ouders die besluiten geen gehoor te geven aan de verwijzing.