De huisarts fiatteert de verwijzing naar het Audiologisch Centrum achteraf. Voor de verwijzing is dan inmiddels al zorg gedragen door de regiocoördinator. Verder kan de huisarts op verzoek van het Audiologisch Centrum of de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) meewerken aan het motiveren van ouders die besluiten geen gehoor te geven aan de verwijzing.

De verwijzing kan ook rechtstreeks door de jeugdarts van de betreffende JGZ-organisatie gedaan worden.