U vindt hier informatie over de rol van de Programmacommissie neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening.

De rol van de programmacommissie neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening (PNGS) is om het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) te adviseren bij de landelijke regie en coördinatie van het programma, met als doel het programma optimaal te laten functioneren. Het advies richt zich op een effectieve, doelmatige en betrouwbare screening onderzoek (onderzoek) die onderdeel is van de zorgketen.

De programmacommissie bestaat uit deskundigen afkomstig uit kringen van relevante beroepsgroepen en andere betrokken organisaties, waaronder ouderorganisaties.
Zie ook Organisatie en financiering.