Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid ( NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid)) functioneert als innovatie- en kenniscentrum voor de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg). Het NCJ zorgt voor het beheer en de verdere ontwikkeling van de Basisdataset van de Jeugdgezondheidszorg (BDS JGZ), en voert de regie over de informatisering van de Jeugdgezondheid. Tenslotte voert het NCJ regie op de richtlijnontwikkeling, en op de implementatie, borging en evaluatie ervan.