U vindt hier informatie over de rol van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) bij de neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening.

Regiefunctie van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) regisseert namens VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de bevolkingsonderzoeken, evenals het nationaal programma grieppreventie. Uitgangspunt hierbij is dat elk bevolkingsonderzoek effectief, doelmatig, betrouwbaar, en landelijk uniform wordt uitgevoerd en aansluit op de zorg.

Binnen de neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreening zijn meerdere beroepsgroepen/organisaties betrokken, zowel bij de uitvoering, bij de aansluiting op het vervolgtraject, bij het meten en toezicht houden op de kwaliteit, effectiviteit en uniformiteit, bij het monitoren en evalueren, bij de voorlichting en scholing etc. Hierbij geldt dat de betrokken beroepsgroepen/organisaties (inclusief het RIVM-CvB) voor een succesvolle opzet en uitvoering van het programma wederzijds van elkaar afhankelijk zijn. Het RIVM-CvB heeft daarbij de opdracht gekregen als landelijk regisseur op te treden en dit netwerk optimaal aan te sturen. 

Het RIVM-CvB streeft naar een (waar mogelijk) eenduidige aanpak van de aan haar toevertrouwde programma`s. Dit betekent een uniforme aanpak in de wijze waarop het RIVM-CvB de werkzaamheden uitvoert en de manier waarop het RIVM-CvB zijn verantwoordelijkheden invult. Het RIVM-CvB creert dwarsverbanden tussen de programma`s, zodat zowel toekomstige programma`s als de huidige programma`s maximaal profiteren van de kennis en ervaring die is opgedaan. Daarbij wordt gestreefd naar de vertaling tussen praktijk en beleid. Meer informatie over de regiefunctie van het RIVM-CvB en de organisatie van het programma op landelijk niveau is te vinden in het 'Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen'.