Hier leest u over het proces van de gehoorscreening en de taken en handelingen van de OAE-screener in de tweede screeningsronde.

Direct naar:

Het voorgesprek

De screener informeert of de ouders nog vragen hebben en legt zo nodig de procedure zoals beschreven bij de uitvoering van de eerste screeningsronde OAE nogmaals uit.

De uitvoering van de OAE-screening

De OAE-screening onderzoek (onderzoek) wordt uitsluitend verricht aan het oor waaraan nog geen voldoende testresultaat kon worden aangetoond. Voor de uitvoering geldt hetzelfde als wat is beschreven bij de uitvoering van de eerste screeningsronde OAE.

Het nagesprek

Afhankelijk van de uitslag geeft de screener de ouders de volgende informatie.

Uitslag: voldoende aan beide oren

Bij een voldoende testuitslag aan beide oren wordt dezelfde informatie gegeven aan de ouders als bij de uitslag 'voldoende' bij de eerste screening

Uitslag: één of twee oren onvoldoende
  • het is nog niet gelukt om aan beide oren een voldoende gehoor aan te tonen;
  • vervolgens benoemen van de mogelijke redenen zoals beschreven bij  de uitslag onvoldoende: één oor voldoende, één oor onvoldoende' bij de eerste screening
  • aangeven dat in de volgende ronde een ander apparaat gebruikt gaat worden, en dat deze test iets langer zal duren, maar dat ook deze test niet belastend is voor het kind;
  • er zal contact met de ouders worden opgenomen om een afspraak te maken voor de derde screeningsronde.

Datacommunicatie

Tijdens de dagelijkse datacommunicatie van het screeningsapparaat met het NIS worden de kind- en meetgegevens ingelezen in het NIS Neonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem (Neonatale Gehoorscreeningsinformatiesysteem).

Overdracht aan de regiocoördinator

De OAE-screener meldt aan de regiocoördinator dat een kind in aanmerking komt voor de AABR-screening en verstrekt de NAW gegevens en eventuele andere relevante informatie.

Gesprekshulp OAE-screening

Er is een gesprekshulp beschikbaar voor het gesprek met de ouders bij de OAE-screening. Er is ook een Engelse vertaling beschikbaar. De gesprekshulpen in het Nederlands kunnen ook besteld worden via de webshop.