Gegevens over de screeningen die u en uw kind krijgen aangeboden tijdens uw zwangerschap en vlak na de geboorte komen in de informatiesystemen van de verschillende screeningen.

De informatiesystemen zijn nodig voor een goede uitvoering van de screening onderzoek (onderzoek). U leest hier meer over bij ‘Waarom komen uw gegevens in een informatiesysteem?’.

Elke screening heeft een eigen informatiesysteem:

  • De uitslagen van het bloedonderzoek naar infectieziekten en antistoffen tegen bloedgroepen komen in het informatiesysteem Praeventis, beheerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
  • De informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het onderzoek naar lichamelijke afwijkingen komen in het informatiesysteem Peridos. Regionale centra die verbonden zijn aan (academische) ziekenhuizen beheren dit informatiesysteem.
  • De uitslagen van de hielprikscreening komen in de informatiesystemen NEONAT en Praeventis, beide beheerd door het RIVM. Als de hielprikscreening een ziekte opspoort, komen de gegevens van het kind in Neorah. Dit systeem wordt gebruikt voor de communicatie tussen de medisch adviseurs van de RIVM-regiokantoren en de kinderarts in het (academisch) ziekenhuis.
  • De uitslagen van de gehoorscreening komen in het neonatale na de geboorte (na de geboorte) gehoorscreeningsinformatiesysteem (NIS). Alleen bevoegde medewerkers van de jeugdgezondheidsorganisatie die zorg geeft aan uw kind kunnen hier in kijken.

Lees meer over: