Het informatiesysteem van de screening onderzoek (onderzoek) op down-, edwards- en patausyndroom en het onderzoek naar lichamelijke afwijkingen heet Peridos.

De volgende gegevens komen in Peridos:

 • burgerservicenummer ( BSN Burgerservicenummer (Burgerservicenummer)) en geboortedatum van de zwangere
 • uitgerekende datum
 • hoeveelste zwangerschap
 • datum start zorgverlening
 • is de screening aangekaart bij de zwangere?
 • heeft de zwangere aangegeven dat zij een uitgebreid gesprek wil?
 • code van de verloskundige praktijk, de zorgverlener, de medewerker die de actie heeft uitgevoerd en de zorgverlener die het uitgebreide gesprek voert of het onderzoek verricht
 • eventueel datum en reden verwijzing
 • code van de zorgverlener die de verwijzing deed
 • datum bevalling.

Specifiek voor de down-, edwards- en patauscreening

 • datum uitgebreid gesprek screening op down-, edwards- en patausyndroom
 • wil de zwangere de combinatietest?
 • datum waarop de NT Nekplooimeting (Nekplooimeting)-meting (nekplooimeting) heeft plaatsgevonden
 • datum bloedafname in kader van down-, edwards- en patauscreening
 • datum voor combinatietest kansbepaling
 • uitslag combinatietest downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom
 • wil de zwangere vrouw vervolgonderzoek (chromosomaal onderzoek)
 • hoe is materiaal voor vervolgonderzoek verkregen (bloed van kind, vlokkentest, vruchtwater)
 • uitslag vervolgonderzoek ( prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) genotypering).

Specifiek voor het onderzoek naar lichamelijke afwijkingen

 • datum uitgebreid gesprek
 • wil de zwangere een onderzoek
 • datum waarop het onderzoek is uitgevoerd
 • uitslag beoordeling
 • specifieke uitkomstmaten
 • datum waarop vervolgonderzoek (geavanceerd ultrageluid onderzoek) heeft plaatsgevonden en de uitslagen van het onderzoek.

Het Regionaal Centrum dat een vergunning heeft voor het uitvoeren van de screening in de regio waar u woont, is verantwoordelijk voor Peridos in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meer informatie vindt u in de 'Peridos minimale dataset'.