Jouw zorgverlener is wettelijk verplicht om een dossier bij te houden met jouw medische gegevens en dat van jouw kind. Dat geldt ook voor de jeugdgezondheidszorgorganisatie die zorg biedt aan jouw kind na de geboorte.

Tijdens de zwangerschap

Jouw zorgverlener legt de gegevens over het verloop van uw zwangerschap vast in uw medisch dossier. Dit is nodig voor een goede begeleiding van u en uw kind. In jouw medisch dossier staan bijvoorbeeld gegevens over de controles van bloeddruk, gewicht, groei van het kind, uitslagen van onderzoeken, enzovoort. Deze gegevens zijn nodig om uw zwangerschap goed te kunnen volgen en om te zorgen dat u en je kind goede zorg krijgen.

De uitslagen van de screeningen die je krijgt tijdens de zwangerschap komen ook in dit dossier. De zorgverlener heeft deze gegevens nodig voor een goede begeleiding van jou en jouw kind.

Alle zorgverleners die betrokken zijn bij jouw zwangerschap kunnen jouw dossier bekijken en er gegevens aan toevoegen of uit verwijderen. Ook een eventuele invaller of vervanger van jouw zorgverlener kan in jouw dossier kijken. Dit is nodig om een goede zorgverlening te kunnen garanderen.

De zorgverlener krijgt geen uitslagen van de hielprikscreening en de gehoorscreening. Als je graag wilt dat zij deze uitslagen krijgen, moet je die zelf aan hen doorgeven.

Na de geboorte

Als het kind is geboren geef je de geboorte zo snel mogelijk (uiterlijk binnen drie dagen) aan bij het gemeentehuis. De jeugdgezondheidszorgorganisatie (hier hoort uw consultatiebureau bij) ontvangt een bericht van de geboorte van je kind. Zij maken vervolgens een dossier aan voor jouw kind. Hierin komen de gegevens van het onderzoek dat gedaan wordt op het consultatiebureau (het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg). Ook de gegevens over de gehoorscreening komen in dit dossier.

Alle zorgverleners uit de jeugdgezondheidszorg die betrokken zijn bij jouw kind kunnen het dossier van jouw kind bekijken en er gegevens aan toevoegen of uit verwijderen. Dit is nodig om een goede zorgverlening te kunnen garanderen.

De uitslag van een afwijkende hielprik komt in het dossier bij jouw huisarts en de kinderarts die jouw kind gaat behandelen.

Meer informatie over de gegevens in het informatiesysteem van de screening onderzoek (onderzoek) vind je op 'Uw gegevens in het informatiesysteem van de screening'.

Meer lezen?