Het informatiesysteem van het bloedonderzoek op infectieziekten en antistoffen tegen bloedgroepen heet Praeventis.

De volgende gegevens komen in Praeventis:

 • naam, adres en geboortedatum, burgerservicenummer (BSN Burgerservicenummer (Burgerservicenummer)), achternaam partner
 • code van de verloskundige praktijk
 • uitgerekende datum, hoeveel kinderen verwacht de zwangere vrouw?
 • weigering van (delen van) het onderzoek
 • is de zwangere vrouw al bekend met een besmetting met hepatitis B, hiv of lues?
 • is de zwangere vrouw al bekend met antistoffen tegen bloedgroepen?
 • de code van het laboratorium dat het bloedonderzoek uitvoert en de datum van het bloedonderzoek
 • de uitslagen van het bloedonderzoek
 • bij Rhesus D-negatieve vrouwen: Rhesus D-bloedgroep van het kind
 • bij Rhesus D-negatieve vrouwen met Rhesus D-positief kind: 
  - geboortedatum kind en tijdstip 
  - toediening van anti-D: wanneer, reden en door wie? Is toediening geweigerd?
 • bij hepatitis B: 
  - geboortedatum kind en tijdstip 
  - toediening van antistoffen aan kind: wanneer en door wie? Is toediening geweigerd?
 • bij syfilis: datum verwijzing moeder
 • bij hiv: datum verwijzing moeder naar HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-specialist.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is verantwoordelijk voor Praeventis in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zijn bij u antistoffen tegen bloedgroepen gevonden? Uw gegevens worden opgenomen in het informatiesysteem TRIX

Meer informatie over de gegevens die worden geadministreerd, vindt u in het 'Draaiboek Bloedonderzoek op infectieziekten en antistoffen tegen bloedgroepen’.