De NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) is vanaf 1 april 2023 onderdeel van het reguliere programma voor prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek). De TRIDENT studies zijn dan vervallen. Daarnaast is expliciete toestemming voor gebruik van gegevens en lichaamsmateriaal voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in het kader van prenatale screening ingevoerd.

De volgende documenten zijn aangepast op de nieuwe situatie: