Het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) wordt gefinancierd door het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (vanuit de Rijksbegroting). De uitbetaling van het ETSEO aan de echocentra, wordt gedaan door de Regionale Centra voor Prenatale Screening. De zwangere betaalt geen eigen bijdrage. 

Tarief 

Het tarief voor het eerste trimester SEO is vastgesteld op basis van een kostprijsonderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door KPMG in opdracht van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek), in samenwerking met de BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland), KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) en Regionale Centra.

  Tarief Tijdsduur
2023 € 117,88 35 minuten
2024 € 148,92 35 minuten
Categorie Bedrag
Personeel: echoscopisten € 58,34
Afschrijving apparatuur € 25,51
Huisvesting € 14,25
Personeel: ondersteuning € 6,82
Opslag beelden € 3,69
Bijscholing € 3,64
Materiaal € 2,15
IT-licenties € 1,57
Kwaliteitsborging € 1,01
Inrichting ruimte € 0,90  
TOTAAL  € 117,88  

De kostprijs voor het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) is opgebouwd uit tien categorieën:

Categorie Componenten Bedrag
Personeel: echoscopisten Bruto jaarsalaris FWG 60 cao ziekenhuizen (diverse treden), aanvullende werkgeverskosten (zoals vakantiegeld en 13e maand), uitvoering echo incl. administratie, niet-productieve uren (zoals feestdagen, verlof, ziekteverzuim, administratie en studentenbegeleiding), extra tijd gerekend ten behoeve van transvaginaal echo-onderzoek en indien afwijkende SEO.  € 57,31
Personeel: ondersteuning Directie, schoonmaak, assistentes, management, accountants. € 35,68
Afschrijving apparatuur Berekend op basis van een gemiddelde nieuwprijs in combinatie met de levensduur (afschrijving in vijf jaar), restwaarde en onderhoudskosten. € 18,56
Huisvesting Huur, afval, water/energie. € 11,07
Personeel: kwaliteitsborging Intercollegiaal overleg, casuïstiekbespreking, steekproeven van senior echoscopisten, kwaliteitsborging beeldbeoordeling t.b.v. logboeken. € 14,40
Materiaal Fotopapier, onderzoeksbankpapier, torkdoekje, gel, handdoeken, handschoenen, schoonmaakmateriaal probes, vaginale condooms. € 2,72
Opslag beelden DICOM opslagkosten. € 3,38
Beheerkosten IT IT-systeem, Zorgmail, telefoon, website, internet.  € 1,66
Afschrijving inrichting Inrichting onderzoeksruimte, overlegruimte, balie en wachtruimte. Materialen: onderzoeksbank, bureaus, bureaustoelen, monitoren, kast, zadelkruk, computers. € 1,69
Bijscholing Trainingskosten. € 2,44
TOTAAL   € 148,92

Indexering

Bij de berekening van het tarief voor 2024 is rekening gehouden met de voorlopige indexaties van 2024. Als de definitieve indexatiecijfers hoger of lager uitvallen, wordt dit verrekend in het tarief van 2025.

Meerlingen

Het tarief geldt per foetus. Als er sprake is van een tweeling wordt het tarief dus verdubbeld.

Uitbetaling 

Het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) wordt vergoed voor alle zwangeren die onder behandeling zijn van een verloskundig zorgverlener in Nederland. De Regionale Centra voor Prenatale Screening (RC’s) hebben de opdracht gekregen om - namens de overheid - de uitbetaling van het eerste trimester SEO aan de echocentra te verzorgen. 

Voorwaarden voor uitbetaling

Als de uitslag van het eerste trimester SEO correct is ontvangen in Peridos, wordt automatisch een declaratie aangemaakt. Het echocentrum hoeft het eerste trimester SEO dus niet apart te declareren. Alle voorwaarden voor uitbetaling staan in het document Tarieven en declaraties NIPT en SEO. Als aan alle voorwaarden voldaan is, wordt de declaratie beschikbaar gesteld.

Uitbetaling door Regionaal Centrum aan echocentrum 

Het Regionaal Centrum betaalt uiterlijk de 15e van de maand uit aan het echocentrum. Daarin worden de eerste trimester SEO’s meegenomen:

  • Tot en met de laatste dag van de voorgaande maand;
  • waarvan de declaratie uiterlijk op de 7e dag van de maand beschikbaar is gesteld.