Het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) wordt gefinancierd vanuit de Rijksbegroting. Uitbetaling verloopt vanuit VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), via de Regionale Centra, naar de echopraktijken. De zwangere betaalt geen eigen bijdrage. 

Tarief 

Het tarief voor het eerste trimester SEO bedraagt € 117,88 voor een tijdsduur van 35 minuten. (Als er sprake is van een tweeling wordt dit tarief verdubbeld). 

Het tarief is vastgesteld in samenwerking met de BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland ), KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen ) en de NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie )

Uitbetaling 

De vergoeding en uitbetaling van het eerste trimester SEO is anders dan bij het tweede trimester SEO: 

 • Eerste trimester SEO: vergoed vanuit Rijksbegroting, uitbetaling via de Regionale Centra. 
 • Tweede trimester SEO: vergoed en betaald vanuit de zorgverzekering. 

Na het invoeren van de uitslag wordt automatisch een declaratie aangemaakt in Peridos. Alle eerste trimester SEO’s die tot en met de laatste dag van de voorgaande maand zijn uitgevoerd en waarvan de declaratie uiterlijk op de 7e dag van de maand betaalbaar is gesteld, worden door het Regionaal Centrum uiterlijk de 15e van de maand uitbetaald aan het echocentrum. 

Financiering eerste trimester SEO: uitbetaling via de Regionale Centra 

Op basis van een advies van het Zorginstituut Nederland in 2017, heeft het ministerie van VWS besloten het eerste trimester SEO te vergoeden vanuit de Rijksbegroting. De financiering is dus op een andere manier ingericht dan de counseling en het tweede trimester SEO. Wat betekent dit concreet? 

 • Het eerste trimester SEO wordt vergoed voor alle zwangeren die onder behandeling zijn van een verloskundig zorgverlener in Nederland. 
 • De Regionale Centra voor Prenatale Screening (RC’s) hebben de opdracht gekregen om - namens de overheid - de uitbetaling van het eerste trimester SEO aan de echocentra te verzorgen. 
 • Er geldt in 2021 een tarief van €117,88 per eerste trimester SEO (per foetus). Hierbij is uitgegaan van een tijdsduur van 35 minuten. 
 • Als de uitslag van het eerste trimester SEO correct is ontvangen in Peridos, wordt er automatisch een declaratie aangemaakt. Het echocentrum hoeft het eerste trimester SEO dus niet apart te declareren. 

Voorwaarden voor uitbetaling 

Alle voorwaarden voor uitbetaling staan in het document Tarieven en declaraties screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEO. Een aantal van de voorwaarden op een rij: 

 • De aanvraag moet aanwezig zijn in Peridos. 
 • Het echocentrum heeft een samenwerkingsovereenkomst (ook wel: contract) met een Regionaal Centrum voor het eerste trimester SEO. 
 • De uitvoerend echoscopist heeft een kwaliteitsovereenkomst eerste trimester SEO en staat in Peridos geregistreerd als echoscopist voor het eerste trimester SEO in het echocentrum. 
 • De aanvraag voor het eerste trimester SEO is aanwezig in Peridos - te controleren door het echocentrum. 
 • De uitslag van het eerste trimester SEO is volledig ingevuld aanwezig in Peridos. 
 • Er is bij de zwangerschap niet eerder een eerste trimester SEO gedeclareerd (het eerste, correct ingediende eerste trimester SEO wordt uitbetaald). 
 • Als alles correct en compleet is aangeleverd vindt uitbetaling plaats.