Het tarief van de counseling (€72,71) is gebaseerd op 43 minuten aan minimaal beschikbare counselingstijd. Bij het inplannen van de counseling kan de counselor onderscheid maken tussen het counselen zelf en het verrichten van de administratieve handelingen.

Op basis daarvan zijn de volgende tijden afgesproken: 

  • Tijdsslot counseling: hiervoor moet minimaal 35 minuten beschikbaar en ingepland zijn. 
  • Tijd voor (eventueel separaat) afwikkelen van administratieve handelingen: 5 tot 10 minuten. 

Benieuwd naar de vergoeding voor counseling? Het document Tarieven en declaraties NIPT en SEO  beschrijft het proces van declareren en gaat in op de hoogte van de tarieven in het kader van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) en structureel echoscopisch onderzoek. Verder worden de voorwaarden voor uitbetaling van het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) en het tweede trimester SEO  benoemd.