Het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek wordt gefinancierd vanuit de Rijksbegroting. Uitbetaling verloopt vanuit VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, via de Regionale Centra, naar de echopraktijken. De zwangere betaalt geen eigen bijdrage.
 

Tarief

Het tarief voor het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek  bedraagt € 110,70 voor een tijdsduur van 35 minuten. (Als er sprake is van een tweeling wordt dit tarief verdubbeld).

Het tarief is vastgesteld in samenwerking met de  Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BENBeroepsvereniging Echoscopisten Nederland ), de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen ) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ).

Opbouw tarief

Het tarief is opgebouwd uit de volgende onderdelen en bijbehorende kosten:

 • €55,87 personeelskosten voor het uitvoeren van de echo (35 minuten door een echoscopist) en opslag op personeelskosten voor het, indien nodig, uitvoeren van een aanvullende vaginale echo.
 • €23,35 afschrijvingskosten voor de extra aan te schaffen echo-apparatuur.
 • €13,04 huisvestingskosten voor de extra benodigde onderzoeksruimten.
 • €6,53 indirecte personeelskosten voor het beheren van de afspraken en het invoeren van de resultaten in Peridos.
 • €3,38 opslagkosten voor de echobeelden.
 • €3,33 bijscholing van echoscopisten.
 • €1,97 kosten voor materialen die verbruikt worden gedurende de echo.
 • €1,44 Kosten voor extra aan te schaffen IT-licenties voor echoscopisten.
 • €0,97 directe personeelskosten (echoscopisten) voor activiteiten in het kader van kwaliteitsborging vanuit de Regionale Centra, zoals het voorbereiden en bijwonen van audits en individuele kwaliteitsbeoordelingen.
 • €0,82 kosten om nieuwe onderzoeksruimten in te richten met o.a. een onderzoeksbank en computer.
 • Het tarief is tot stand gekomen in samenwerking met de BEN, KNOV en NVOG en vastgesteld door het ministerie van VWS.
   

Uitbetaling

De vergoeding en uitbetaling van het eerste trimester SEO is anders dan bij het tweede trimester SEO:

 • Eerste trimester SEO: vergoed vanuit Rijksbegroting, uitbetaling via de Regionale Centra.
 • Tweede trimester SEO: vergoed en betaald vanuit de zorgverzekering.
   

Veelgestelde vragen over de uitbetaling

Financiering eerste trimester SEO: uitbetaling via de Regionale Centra

Op basis van een advies van het Zorginstituut Nederland in 2017, heeft het ministerie van VWS besloten het eerste trimester SEO te vergoeden vanuit de Rijksbegroting. De financiering is dus op een andere manier ingericht dan de counseling en het tweede trimester SEO. Wat betekent dit concreet?

 • Het eerste trimester SEO wordt vergoed voor alle zwangeren die onder behandeling zijn van een verloskundig zorgverlener in Nederland.
 • De Regionale Centra voor Prenatale Screening (RC’s) hebben de opdracht gekregen om - namens de overheid - de uitbetaling van het eerste trimester SEO aan de echocentra te verzorgen.
 • Er geldt in 2021 een tarief van € 110,70 per eerste trimester SEO (per foetus). Hierbij is uitgegaan van een tijdsduur van 35 minuten.
 • Als de uitslag van het eerste trimester SEO correct is ontvangen in Peridos, wordt er automatisch een declaratie aangemaakt. Het echocentrum hoeft het eerste trimester SEO dus niet apart te declareren.
   

Voorwaarden voor uitbetaling

 • De aanvraag moet aanwezig zijn in Peridos.
 • Het echocentrum heeft een samenwerkingsovereenkomst (ook wel: contract) met een Regionaal Centrum voor het eerste trimester SEO.
 • De uitvoerend echoscopist heeft een kwaliteitsovereenkomst eerste trimester SEO en staat in Peridos geregistreerd als echoscopist voor het eerste trimester SEO in het echocentrum.
 • De aanvraag voor het eerste trimester SEO is aanwezig in Peridos - te controleren door het echocentrum.
 • De uitslag van het eerste trimester SEO is volledig ingevuld aanwezig in Peridos.
 • Als alles correct en compleet is aangeleverd vindt uitbetaling plaats.