De e-learning prenataletijdens de zwangerschap screeningonderzoek op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek is bedoeld voor counselors prenatale screening op congenitale afwijkingen. Deze e-learning is ontwikkeld door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in samenwerking met BENBeroepsvereniging Echoscopisten Nederland , Erfocentrum, Kerngroep NIPTniet-invasieve prenatale test , KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen , NHGNederlands Huisartsen Genootschap , NVKNederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde , NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie , Regionale Centra, VKGNVereniging Klinische Genetica Nederland en VSOPVereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties . Deze e-learning vervangt de DIN Prenatale Screening 2.1.

Na het volgen van de e-learning heeft u kennis van de achtergronden en de juiste uitvoering van prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek.

Sinds 15 maart 2021 is een aparte e-learning beschikbaar over het eerste trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek . Deze e-learning heeft een aparte inschrijfpagina en toets.
 

Inlogprocedure 

Om de e-learning te kunnen volgen, moet u zich registreren. Na registratie ontvangt u direct een mail met uw inloggegevens. Met deze gegevens kunt u gedurende twee weken inloggen. U kunt tussentijds uitloggen en later weer verder gaan waar u was gebleven. Na twee weken vervallen uw inloggegevens. U kunt u altijd opnieuw registreren.

Inloggen e-learning prenatale screening

Inloggen e-learning eerste trimester SEO 


Let op: voor het voltooien hiervan is het belangrijk dat u e-learning en de toets volledig doorloopt. Nadat u de e-learning heeft doorlopen en vervolgens de toets succesvol heeft gemaakt, ontvangt u per e-mail een certificaat.

 

Inhoud 

De e-learning prenatale screening bestaat uit 9 modules en een afsluitende toets.

Module 1: Prenatale screening
Module 2: Juridische kaders en registratie
Module 3: Counseling
Module 4: Aandoeningen
Module 5: Testeigenschappen
Module 6: NIPT niet-invasieve prenatale test 
Module 7: Het tweede trimester SEO
Module 8: Vervolgonderzoek
Module 9: Handelingsopties

De e-learning eerste trimester SEO is aanvullend op de e-learning prenatale screening. Deze e-learning heeft een aparte afsluitende toets.

De vragen die u tijdens de e-learning ziet, dienen als oefening.
 

Benodigde tijd

Het doorlopen van de e-learning prenatale screening kost ongeveer 3 uur. De e-learning eerste trimester SEO kost ongeveer één uur om te doorlopen. U hoeft de e-learning niet in een keer af te ronden; dit kan in meerdere sessies binnen twee weken.

Toets en certificaat

U sluit de e-learning af met een toets. De toets prenatale screening bestaat uit 20 (wisselende) meerkeuzevragen. Als u 16 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd voor de toets. De toets van de e-learning eerste trimester SEO bevat tien vragen. U bent voor deze toets geslaagd als u acht vragen correct beantwoordt.

U ontvangt het certificaat per e-mail wanneer u het venster sluit. Dit certificaat kunt u, wanneer nodig, opsturen naar uw werkgever. U heeft drie pogingen om de toets te maken. Na twee weken of drie keer zakken, sluit uw account. Om de toets daarna opnieuw te maken, moet u een nieuw account aanmaken.

Accreditatie

De e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen. Heeft u een BIG-registratie en heeft uw beroepsgroep de e-learning geaccrediteerd? Dan schrijft het RIVM uw punten bij in uw persoonlijk dossier in PE-online (GAIA). Controleer in Peridos, voordat u de e-learning maakt,  of uw BIG-nummer/BEN lidnummer correct geregistreerd is

Bekijk onderstaande tabel voor meer informatie over accreditatie per beroepsgroep en per e-learning.

Accreditatie e-learning prenatale screening

Beroepsvereniging Punten  Geaccrediteerd tot  Wie schrijft punten bij?
KNOV (verloskundigen 3 17-01-2022 RIVM
NVOG (gynaecologen) 3 05-06-2022 RIVM
BEN (echoscopisten) 3 01-04-2022

U dient zelf te zorgen voor bijschrijving van de punten door het certificaat op te sturen naar accreditatie@echoscopisten.nl.

Cursusnummer: A2000

Kwaliteitsregister V&VN        3 01-10-2021 RIVM

3

15-07-2022 RIVM

Accreditatie e-learning eerste trimester SEO

Beroepsvereniging Punten  Geaccrediteerd tot  Wie schrijft punten bij?
KNOV (verloskundigen 1 14-03-2022 RIVM
NVOG (gynaecologen) 1 05-04-2023 RIVM
BEN (echoscopisten) 1 31-12-2021

U dient zelf te zorgen voor bijschrijving van de punten door het certificaat op te sturen naar accreditatie@echoscopisten.nl.

Cursusnummer: A2103

Kwaliteitsregister V&VN        1 15-03-2022 RIVM

1

22-03-2023 RIVM

 

Wat doen we met uw gegevens? 

Wanneer u deelneemt aan de e-learning worden uw persoonsgegevens (accountgegevens) en het eindresultaat van de toetsing geregistreerd. Deze gegevens zijn nodig om een certificaat te kunnen uitgeven als u geslaagd bent voor de toets en, indien van toepassing, het bijschrijven van accreditatiepunten in GAIA (PE-online). 

De beheerder van de e-learning (The Courseware Company, Utrecht) heeft toegang tot uw gegevens ten behoeve van het accountbeheer en het oplossen van eventuele technische problemen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) draagt verantwoordelijkheid voor de omgang met de geregistreerde gegevens. Deze gegevens worden voor een periode van 1,5 jaar bewaard. Wilt u dat uw gegevens eerder worden verwijderd, stuur dan een e-mail naar cvb@rivm.nl.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVGAlgemene Verordening Gegevensbescherming ) is van toepassing op de registratie. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden gegeven. 

Deelname aan deze e-learning houdt in dat u akkoord gaat met bovenstaande verwerking van uw gegevens. Voor meer informatie zie ook www.rivm.nl/privacy