De e-learning counseling prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) op is bedoeld voor counselors prenatale screening. Deze e-learning is ontwikkeld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met Erfocentrum, Kerngroep NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ), KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen ), NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap ), NVKN, NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ), Regionale Centra, VKGN Vereniging Klinische Genetica Nederland (Vereniging Klinische Genetica Nederland ) en VSOP Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties ).

Na het volgen van de e-learning heeft u kennis over:

  • Voorlichting en counseling over prenatale screening en het begeleiden van zwangeren bij het maken van keuzes die prenatale screening met zich mee brengt.
  • Prenatale screening en prenatale diagnostiek.
  • De aandoeningen waarop wordt gescreend.
  • De organisatie van prenatale screening.
  • Gegevensverwerking en privacy.

 

Inlogprocedure 

Om de e-learning te kunnen volgen, moet u zich registreren. Na registratie ontvangt u direct een e-mail met uw inloggegevens. Hiermee kunt u twee weken inloggen. U kunt tussentijds uitloggen en later verder gaan waar u was gebleven. Na twee weken vervallen uw inloggegevens. U kunt u altijd opnieuw registreren.

Inloggen e-learning counseling prenatale screening

Let op: voor het voltooien hiervan is het belangrijk dat u e-learning en de toets volledig doorloopt. Nadat u de e-learning heeft doorlopen en vervolgens de toets succesvol heeft gemaakt, ontvangt u per e-mail een certificaat.

Inhoud 

De e-learning prenatale screening bestaat uit 9 modules en een afsluitende toets.

Module 1: Prenatale screening
Module 2: Juridische kaders en registratie
Module 3: Counseling
Module 4: Aandoeningen
Module 5: Testeigenschappen
Module 6: De NIPT
Module 7: Het eerste en tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek )
Module 8: Vervolgonderzoek
Module 9: Keuzes na vervolgonderzoek

De vragen die u tijdens de e-learning ziet, dienen als oefening.
 

Benodigde tijd

Het doorlopen van de e-learning prenatale screening kost ongeveer 4 uur. U hoeft de e-learning niet in een keer af te ronden; dit kan in meerdere sessies binnen twee weken.

 

Toets en certificaat

U sluit de e-learning af met een toets. De toets bestaat uit 30 (wisselende) meerkeuzevragen. Als u 24 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd voor de toets.

U ontvangt het certificaat per e-mail wanneer u het venster sluit. Dit certificaat kunt u, wanneer nodig, opsturen naar uw werkgever. U heeft drie pogingen om de toets te maken. Na twee weken of drie keer zakken, sluit uw account. Om de toets daarna opnieuw te maken, moet u een nieuw account aanmaken.

 

Accreditatie

De e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen. Heeft u een BIG-registratie en heeft uw beroepsgroep de e-learning geaccrediteerd? Dan schrijft het RIVM uw punten bij in uw persoonlijk dossier in PE-online (GAIA). Controleer in Peridos, voordat u de e-learning maakt,  of uw BIG-nummer correct geregistreerd is

Bekijk onderstaande tabel voor meer informatie over accreditatie per beroepsgroep en per e-learning.

Beroepsvereniging Punten  Geaccrediteerd tot  Wie schrijft punten bij?
KNOV (verloskundigen 4 03-01-2025 RIVM
NVOG (gynaecologen) 4 10-04-2024 RIVM
Kwaliteitsregister V&VN        4 05-01-2023 RIVM
ABC1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) 4 12-04-2024 RIVM

*Vanaf 1 januari 2022 is de e-learning niet meer door de BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland ) geaccrediteerd.

     

 

Wat doen we met uw gegevens? 

Wanneer u deelneemt aan de e-learning worden uw persoonsgegevens (accountgegevens) en het eindresultaat van de toetsing geregistreerd. Deze gegevens zijn nodig om een certificaat te kunnen uitgeven als u geslaagd bent voor de toets en, indien van toepassing, het bijschrijven van accreditatiepunten in GAIA (PE-online). 

De beheerder van de e-learning (The Courseware Company, Utrecht) heeft toegang tot uw gegevens ten behoeve van het accountbeheer en het oplossen van eventuele technische problemen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) draagt verantwoordelijkheid voor de omgang met de geregistreerde gegevens. Deze gegevens worden voor een periode van 1,5 jaar bewaard. Wilt u dat uw gegevens eerder worden verwijderd, stuur dan een e-mail naar cvb@rivm.nl.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming )) is van toepassing op de registratie. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden gegeven. 

Deelname aan deze e-learning houdt in dat u akkoord gaat met bovenstaande verwerking van uw gegevens. Voor meer informatie zie ook www.rivm.nl/privacy