De basiscursus counseling prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) is bedoeld voor zorgverleners/verloskundigen die willen gaan starten met counselen over prenatale screening, met uitzondering van zorgverleners die het afgelopen studiejaar zijn afgestudeerd aan een in Nederland erkende Verloskunde opleidingen. Voor zorgverleners die er langer dan 1 jaar tussenuit zijn geweest, kan de basiscursus als opfrisser gezien worden.

 

Erkende opleidingen

Een opleiding tot counselor wordt alleen erkend als deze voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voor de opleiding counseling. De Regionale Centra toetsen of de opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen voor de scholing tot counselor. De opleiding moet in elk geval een theoretische toets en een vaardigheidstraining bevatten. Vanwege het specifieke Nederlandse kader waarbinnen de prenatale screening wordt uitgevoerd, voldoet alleen een erkende Nederlandse opleiding.

De volgende opleidingen counseling zijn erkend:

 

Data geplande basiscursus counseling

 

Onderzoek

In 2019 zijn de scholingseisen geëvalueerd door onderzoeksbureau Blauw. Resultaten van deze procesevaluatie zijn te vinden in het rapport Counselors aan het woord over de kwaliteitseisen prenatale screening.