Om op de hoogte te blijven van het vakgebied is het belangrijk om regelmatig bij te scholen. Echoscopisten dienen in twee jaar tijd 16 accreditatiepunten behalen, bijvoorbeeld door regiobijeenkomsten te bezoeken. Kijk voor meer informatie op de website van de BEN, de website van Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening  (CLBPS) of op de website van uw Regionaal Centrum: