Een overzicht van opleidingsinstituten die de opleiding tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek  aanbieden aan echoscopisten.

 


Naam opleidingsinstituut

Hogeschool Inholland

Plaats opleidingsinstituut

Haarlem

Type opleiding

Tweede trimester SEO

Doelgroep

Verloskundigen, MBRT-ers, Verpleegkundigen (ter beoordeling aan de toelatingscommissie) met (para)medische vooropleiding HBO-niveau).
Zonder HBO is het volgen van de instapmodule verplicht.

Tijdsduur opleiding

6 maanden (exclusief instapmodule) bestaat uit;
138 contacturen, 438 BSU zelfstudie (inclusief 300 uren praktijkleren) en 16 stage-uren per week gedurende opleiding (=300 uur)

Stageplaatsen

Cursist regelt zelf stage, stagebegeleider moet tweede trimester SEO (eventueel NTNekplooimeting ) gecertificeerd zijn.

Website

https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/zorg-en-welzijn/medische-beeldvorming-en-radiotherapie/echografie-in-de-gynaecologie-en-obstetrie

Contactpersoon

Miriam Riemer (Miriam.riemer@inholland.nl)
Tel: 06-21115507

Evt. andere relevante informatie voor cursisten

Opleiding valt onder master medical imaging, geaccrediteerd door NVAO (april 2012) en vernieuwd in 2017. Diploma geaccrediteerd door BENBeroepsvereniging Echoscopisten Nederland KNOVKoninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen NVOGNederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie  en stichting ADAP.

Naam opleidingsinstituut

Fontys Paramedische Hogeschool

Plaats opleidingsinstituut

Eindhoven

Type opleiding

Tweede trimester SEO

Doelgroep

Basis opleiding echoscopie met half jaar ervaring

Tijdsduur opleiding

12 contactdagen (inclusief toetsdag en terugkomdag communicatie), 12 stagedagen á 8 uur en 150 SBU-uren.

Stageplaatsen

Stage is verplicht en wordt door de student zelf geregeld in een erkend tweede trimester SEO centrum of op een PND afdeling

Website

www.fontys.nl/paramedisch

Contactpersoon

Arlette Jansen  a.jansen@fontys.nl en fontysprohealth@fontys.nl

Evt. andere relevante informatie voor cursisten

Certificaat is erkend door KNOV en BEN


Gegevens UMCU Utrecht, lokatie WKZ 

Naam opleidingsinstituut

Utrecht UMCU lokatie WKZ

Plaats opleidingsinstituut

Utrecht

Type opleiding

SEO

Doelgroep

verloskundigen/gynaecologen of personen met een basale opleiding echoscopie en beschikken over minimaal een jaar recente praktische echoscopie. Andere vooropleidingen na overleg met de opleiding.

Tijdsduur opleiding

6 maanden; tussen 35 en 40 contacturen.

Stageplaatsen

De cursist regelt zelf stage bij een tweede trimester SEO gecertificeerd echocentrum/echoscopist. Advies 2 dagen per week tijdens de cursus.
De cursus omvat ook 2 stagedagen in het WKZ en hands-on trainingen aansluitend aan de theorielessen.

Website

www.umcutrecht.nl/nl/opleidingen/opleidingenoverzicht/structureel-echoscopisch-onderzoek

Contactpersoon

Mw.  M. de Jong-van Hal   echocursusseo@umcutrecht.nl

Evt. andere relevante informatie voor cursisten

Certificaat is erkend door KNOV/BEN


Gegevens Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum

Naam opleidingsinstituut

Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum

Plaats opleidingsinstituut

Rotterdam

Type opleiding

Tweede trimester SEO

Doelgroep

Gynaecologen of gynaecologen in het laatste jaar van hun opleiding

Tijdsduur opleiding

2 maanden verdeeld over 1 theorie-avond, 3 praktijkmiddagen van 5 uur met intensief hands-on onderwijs gdurende 3 uur en bijwonen van de wekelijke echoscopie bespreking en 1 middag met een werkgroep over beleid na de diagnostiek van strcuturele afwijkingen, phantoom onderwijs met detectie van structurele afwijkingen, theorie- en praktijkexamen.

Gedurende de opleiding moeten de kandidaten in hun eigen tijd 5 goedgekeurde logboeken maken. Dit kost minimaal 10 uur.

Stageplaatsen

Een stageplaats is niet nodig, wel moet de cursist in zijn/haar eigen ziekenhuis in de gelegenheid zijn logboeken te maken. Deze worden opgestuurd en binnen 48 uur beoordeeld waarna terugrapportage volgt.

Website

http://intranet.erasmusmc.nl/verloskunde_gynaecologie/actueel/

Contactpersoon

Dr. T. E. Cohen - Overbeek
Subafdeling Verloskunde & Prenatale Geneeskunde Erasmus MC, Rotterdam
Telefoon: 010 – 703 6886
E-mail: j.claessens@erasmusmc.nl

Evt. andere relevante informatie voor cursisten

 

Naam opleidingsinstituut

AMCAcademisch Medisch Centrum Amsterdam, Divisie Gynaecologie & Obstetrie;
afdeling Prenatale Diagnostiek

Plaats opleidingsinstituut

Amsterdam

Type opleiding

Tweede trimester SEO

Doelgroep

Gynaecologen, arts-assistenten, arts-onderzoekers, verloskundigen en verpleegkundigen die de basisopleiding echoscopie hebben afgerond. De toelating wordt individueel beoordeeld door de toelatingscommissie.

Tijdsduur opleiding

Praktijk: minimaal 50 NT (ca. 50 uur) en/of 50 tweede trimester SEO (ca.50 uur).
Theorie: online (3-4 dagen).

Stageplaatsen

Cursisten krijgen een stageplaats op de echokamer van de polikliniek Verloskunde en/of polikliniek Prenatale diagnostiek Het is ook mogelijk zelf een stageplaats te regelen buiten het AMC onder supervisie van een ervaren echoscopist die een tweede trimester SEO- en/of NT-contract heeft met de SPSAO.

Website

http://www.spsao.nl/

Contactpersoon

Dr. P.G. Robles de Medina
(p.g.roblesdemedina@amc.uva.nl, 020-5664154)

Evt. andere relevante informatie voor cursisten

Aan stageplaatsen op de echokamers van de poliklinieken Verloskunde en Prenatale Diagnostiek zijn geen kosten verbonden indien de cursist werkzaam is als AIOS Gynaecologie/Verloskunde binnen het AMC.
In alle andere gevallen worden stagekosten in rekening gebracht.
Na het succesvol afronden van NT/tweede trimester SEO logboek, theorie- en praktijkexamen wordt een NT en/of tweede trimester SEO certificaat uitgereikt.