De counselor is verplicht om relevante bij- en nascholing te volgen. Tijdens een kwaliteitstoets door Regionale Centra moet de counselor kunnen aantonen welke bij/nascholing de afgelopen periode is gevolgd.

20 accreditatiepunten in vijf jaar 

Elke 5 jaar 20 accreditatiepunten  

Als je als counselor geregistreerd bent bij een Regionaal Centrum moet je sinds 2022 in 5 jaar 20 accreditatiepunten halen voor het onderdeel counseling prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek)
De 20 accreditatiepunten zijn als volgt verdeeld; 

 • 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van kennis  
 • 4 punten voor de verplichte e-learning counseling prenatale screening   
 • 8 accreditatie punten voor bijscholing op het gebied van vaardigheden  
 • 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van reflectie  

Voor verloskundigen en gynaecologen zijn de twintig te behalen accreditatiepunten voor counseling prenatale screening onderdeel van totaal aantal van de 200 verplicht te behalen punten in vijf jaar. 

Counseling prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) is een belangrijk onderdeel van het vak. Het is voor elke zorgprofessional belangrijk om te blijven leren en je te blijven ontwikkelen. Dit betekent concreet het verdiepen en actualiseren van kennis; het verbeteren van vaardigheden; en het verbreden van het eigen professionele perspectief. Daarnaast kunnen persoonlijke leerbehoeftes veranderen als de werkomgeving, het cliëntenprofiel of het screeningsaanbod verandert.
Elke twee jaar doet het Regionaal Centrum een reguliere toetsingsronde. Als blijkt dat je geen bijscholingen hebt gevolgd, wordt dit gesignaleerd en besproken.

Onderdeel van totaal aantal accreditatiepunten 

Voor verloskundigen en gynaecologen is counseling over prenatale screening onderdeel van het vak. Voor deze doelgroepen zijn de 20 accreditatiepunten daarom onderdeel van het totaal aantal accreditatiepunten dat zij moeten halen, mits ze lid zijn van het kwaliteitsregister van hun beroepsvereniging.
Voor overige professionals zijn de 20 accreditatiepunten geen onderdeel van het totaal aantal verplichte scholingspunten. Voor vragen neem contact op met de betreffende beroepsvereniging.

Bijscholingsaanbod  

Het beschikbare en geaccrediteerde aanbod bijscholing counseling prenatale screening vind je op pe-online via deze stappen:

 • ga naar pe-online via deze link
 • ga naar de filter functie 
 • bovenin selecteer je een van de opties: klassikaal/e-leaning/MIO
 • selecteer een categorie (counseling prenatale screening-MIO/reflectie, counseling prenatale screening- e-learning met verplichte inhoud, counseling prenatale screening- kennis, counseling prenatale screening- vaardigheden)

Keuzevrijheid  

Sinds 2022 kun je als counselor kiezen uit een nieuw bijscholingsaanbod voor het onderdeel counseling prenatale screening. Als counselor bepaal je wat jouw leerbehoeftes zijn en kies je de bijscholing die hierbij past. Wil je bijvoorbeeld meer leren over laaggeletterdheid? Of wil je de samenwerking met andere disciplines in jouw regio verbeteren? Vind bijscholing die aansluit bij je wens of organiseer zelf bijscholing.

Alleen de e-learning  is verplicht 

Het is verplicht om 20 accreditatiepunten in 5 jaar te halen. Hiervan moeten er 4 gehaald worden met de e-learning. 

Ga  naar de verplichte e-learning counseling prenatale screening 

Bij een grote verandering in de prenatale screening (zoals de introductie van het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)) zal er mogelijk een aanvullende verplichte bijscholing zijn voor counselors. Kleine veranderingen in prenatale screening (zoals bijvoorbeeld het veranderen van exclusiecriteria NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)) zullen worden verwerkt in bestaande bijscholing.

Eisen aan bijscholing counseling prenatale screening

De bijscholing moet specifiek gaan over counseling prenatale screening en daarvoor accreditatiepunten hebben gekregen.  De accreditatiecommissie hanteert bij beoordeling  de eisen in het raamwerk bijscholing counseling prenatale screening. Scholingsaanbieders kunnen in dit raamwerk de zijn eisen aan bijscholing vinden. Voor counselors staan in dit raamwerk gewenste bekwaamheden (leeruitkomsten) beschreven. 

Accreditatiepunten registeren 

Als je als verloskundige staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Verloskundigen kunt je je eenvoudig aanmelden voor het deelregister counseling prenatale screening. Hieraan zijn extra geen kosten verbonden. Als je staat ingeschreven in dit deelregister komen accreditatiepunten voor gevolgde bijscholing automatisch in Peridos. Het is voor inschrijving in het deelregister niet nodig om lid te zijn van de KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen). Aanmelden voor het deelregister gaat als via een aantal stappen . Let op: Bij je aanmelding moet je je Kwaliteitsovereenkomst met een Regionaal Centrum uploaden. Zorg ervoor dat je deze paraat hebt.
Ben je geen verloskundige, of sta je niet geregistreerd in het KNOV kwaliteitsregister? Dan dien je zelf door te geven aan het Regionaal Centrum welke bijscholing je hebt gevolgd. 

Kan ik als counselor zelf bijscholing organiseren?  

Heb je een scholingswens en sluit het bestaande scholingsaanbod niet aan bij deze wens? Dan kun je drie dingen doen:    

 1. Neem contact op met een scholingsaanbieder om te vragen of zij bijscholing kunnen aanbieden die voldoet aan jouw wensen.
 2. Geef je scholingswens door aan het Regionale Centrum.
 3. Organiseer zelf een bijscholingsactiviteit.  Denk hierbij aan: Een intervisiebijeenkomst, een casuïstiekbespreking, een congresbezoek in het buitenland, collegiale toetsing. Bij eigen georganiseerde bijscholing dient de praktijk of een counselor dit bijscholingsvoorstel in bij de accreditatiecommissie van de desbetreffende beroepsgroep.