De e-learning counseling prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) is bedoeld voor counselors prenatale screening.

Let op

1 maart 2023 komt er een nieuwe e-learning . De V&VN accreditatie van de huidige e-learning is verlopen. Mocht je de e-learning willen volgen, dan adviseren we te wachten tot 1 maart.

Na het volgen van de e-learning heb je kennis over:

  • Voorlichting en counseling over prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) en het begeleiden van zwangeren bij het maken van keuzes die prenatale screening met zich meebrengt
  • Prenatale screening en prenatale diagnostiek
  • De aandoeningen waarop wordt gescreend
  • De organisatie van prenatale screening
  • Gegevensverwerking en privacy

Inlogprocedure

Om de e-learning te kunnen volgen, moet je je registreren. Na registratie ontvang je direct een e-mail met je inloggegevens. Hiermee kun je vier weken inloggen. Je kunt tussentijds uitloggen en later verder gaan waar je was gebleven. Na vier weken vervallen je inloggegevens. Je kunt je altijd opnieuw registreren. 

Inloggen e-learning counseling prenatale screening 

Let op: voor het voltooien hiervan is het belangrijk dat je de e-learning en de toets volledig doorloopt. Nadat je de e-learning hebt doorlopen en vervolgens de toets succesvol hebt gemaakt, ontvang je per e-mail een certificaat.

Inhoud 

De e-learning prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) bestaat uit 9 modules en een afsluitende toets.

Module 1 - Introductie
Module 2 - Leren kennen van de zwangere
Module 3 - Informatie uitwisselen over aandoeningen en afwijkingen
Module 4 - Informatie uitwisselen over NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) en SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek )
Module 5 - Begeleiden bij het maken van een geïnformeerde keuze
Module 6 - Verslaglegging en aanvraag
Module 7 - Uitslag en vervolgonderzoek bespreken
Module 8 - Proef op de som

De vragen die je tijdens het doorlopen van de modules tegenkomt, dienen als oefening. 

Benodigde tijd

Het doorlopen van de e-learning prenatale screening kost ongeveer 4 uur. Je hoeft de e-learning niet in een keer af te ronden; dit kan in meerdere sessies binnen vier weken. 

Toets en certificaat 

Je sluit de e-learning af met een toets. De toets bestaat uit 30 (wisselende) meerkeuzevragen. Als je 24 vragen correct beantwoordt, ben je geslaagd voor de toets. 
Je ontvangt het certificaat per e-mail wanneer je het venster sluit. Dit certificaat kun je, wanneer nodig, opsturen naar je werkgever. Je hebt drie pogingen om de toets te maken. Na twee weken of drie keer zakken, sluit je account. Om de toets daarna opnieuw te maken, moet je een nieuw account aanmaken. 

Accreditatie 

De e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen. Heb je een BIG-registratie en heeft jouw beroepsgroep de e-learning geaccrediteerd? Dan schrijft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) je punten bij in je persoonlijk dossier in PE-online (GAIA). Controleer in Peridos, voordat je de e-learning maakt,  of je BIG-nummer correct geregistreerd is.  
Bekijk onderstaande tabel voor meer informatie over accreditatie per beroepsgroep en per e-learning. 

Beroepsvereniging Punten  Geaccrediteerd tot  Wie schrijft punten bij?
KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen ) (verloskundigen 4 03-01-2025 RIVM
NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ) (gynaecologen) 4 10-04-2024 RIVM
Kwaliteitsregister V&VN        4 05-01-2023 RIVM
ABC1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) 4 12-04-2024 RIVM
*Vanaf 1 januari 2022 is de e-learning niet meer door de BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland ) geaccrediteerd.

Deze e-learning is ontwikkeld door het RIVM in samenwerking met Erfocentrum, de Kerngroep NIPT, KNOV, NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap ) , NVKN, NVOG, Regionale Centra, VKGN Vereniging Klinische Genetica Nederland (Vereniging Klinische Genetica Nederland ) en VSOP Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties ).
 

Wat doen we met jouw gegevens?

Wanneer je deelneemt aan de e-learning worden je persoonsgegevens (accountgegevens) en het eindresultaat van de toetsing geregistreerd. Deze gegevens zijn nodig om een certificaat te kunnen uitgeven als je geslaagd bent voor de toets en, indien van toepassing, het bijschrijven van accreditatiepunten in PE-online. De beheerder van de e-learning (The Courseware Company, Utrecht) heeft toegang tot je gegevens ten behoeve van het accountbeheer en het oplossen van eventuele technische problemen. Het RIVM draagt verantwoordelijkheid voor de omgang met de geregistreerde gegevens. Deze gegevens worden voor een periode van 1,5 jaar bewaard. Wil je dat je gegevens eerder worden verwijderd, stuur dan een e-mail naar cvb@rivm.nl. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming )) is van toepassing op de registratie. Je gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden gegeven. Deelname aan deze e-learning houdt in dat je akkoord gaat met bovenstaande verwerking van je gegevens. Voor meer informatie zie ook www.rivm.nl/privacy