De e-learning counseling prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) is bedoeld voor counselors prenatale screening.

Alle counselors moeten deze e-learning (eens in de 5 jaar) verplicht volgen volgens de huidige bijscholingseisen.

Inlogprocedure

Om de e-learning te kunnen volgen, moet je je registreren. Na registratie ontvang je direct een e-mail met je inloggegevens. Hiermee kun je vier weken inloggen. Je kunt tussentijds uitloggen en later verder gaan waar je was gebleven. Na vier weken vervallen je inloggegevens. Je kunt je altijd opnieuw registreren. 

Inloggen e-learning counseling prenatale screening

Inhoud 

In de e-learning volg je een aantal zwangeren in de verschillende onderdelen van prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek). De bekwaamheden voor counselors zoals die zijn geformuleerd in de kwaliteitseisen counseling prenatale screening (versie 13) vormen een centrale rol in de e-learning. Aan de hand van deze bekwaamheden begeleid je zwangeren bij het maken van een geïnformeerde keuze. De e-learning biedt feitenkennis over de onderzoeken, aandoeningen en de juridische kaders. Ook komen gesprekstechnieken aan bod.

De e-learning bevat 8 modules met daarin films met counselingssituaties, interviews met zwangeren en met experts. Je sluit de e-learning af met een toets..

Module 1 - Introductie
Module 2 - Leren kennen van de zwangere
Module 3 - Informatie uitwisselen over aandoeningen en afwijkingen
Module 4 - Informatie uitwisselen over NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) en SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)
Module 5 - Begeleiden bij het maken van een geïnformeerde keuze
Module 6 - Verslaglegging en aanvraag
Module 7 - Uitslag en vervolgonderzoek bespreken
Module 8 - Proef op de som

De vragen die je tijdens het doorlopen van de modules tegenkomt, dienen als oefening. 

Benodigde tijd

Het doorlopen van de e-learning kost in totaal ongeveer 4 uur. Dat is vrij veel om in één keer te doen. Wij adviseren je daarom de e-learning in delen te doen. Eenmaal gestart kun je vier weken inloggen.

Toets en certificaat 

Je sluit de e-learning af met een toets. De toets bestaat uit 30 (wisselende) meerkeuzevragen. Als je 21 vragen correct beantwoordt, ben je geslaagd voor de toets. 
Je ontvangt het certificaat per e-mail wanneer je het venster sluit. Dit certificaat kun je, wanneer nodig, opsturen naar je werkgever. Je hebt drie pogingen om de toets te maken. Na vier weken of drie keer zakken, sluit je account. Om de toets daarna opnieuw te maken, moet je een nieuw account aanmaken. 

Accreditatie 

De e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen. Heb je een BIG-registratie en heeft jouw beroepsgroep de e-learning geaccrediteerd? Dan schrijft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) je punten bij in je persoonlijk dossier in PE-online (GAIA). Controleer in Peridos, voordat je de e-learning maakt,  of je BIG-nummer correct geregistreerd is.  
Bekijk onderstaande tabel voor meer informatie over accreditatie per beroepsgroep en per e-learning. 

Beroepsvereniging Punten  Geaccrediteerd tot  Wie schrijft punten bij?
KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen): verloskundigen 4 28-02-2026 RIVM
NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie): gynaecologen en huisartsen* 4 28-03-2025 RIVM
Kwaliteitsregister V&VN        4 01-03-2024** RIVM

*Huisartsen kunnen via de NVOG accreditatiepunten krijgen voor deze e-learning. Klik hiervoor op de inschrijfpagina van de e-learning bij het kopje ‘Accreditatie bij’ de NVOG aan. Huisartsen kunnen in een periode van 5 jaar 25% van de nascholingspunten (tot een maximum van 50 punten) besteden aan scholingen die buiten het eigen vakgebied vallen.
** Heraccreditatie is aangevraagd


Deze e-learning is ontwikkeld door het RIVM in samenwerking met Erfocentrum, de Kerngroep NIPT, KNOV, NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap) , NVKN, NVOG, Regionale Centra, VKGN Vereniging Klinische Genetica Nederland (Vereniging Klinische Genetica Nederland) en VSOP Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties).

Wat doen we met jouw gegevens?

Wanneer je deelneemt aan de e-learning worden je persoonsgegevens (accountgegevens) en het eindresultaat van de toetsing geregistreerd. Deze gegevens zijn nodig om een certificaat te kunnen uitgeven als je geslaagd bent voor de toets en, indien van toepassing, het bijschrijven van accreditatiepunten in PE-online. De beheerder van de e-learning (The Courseware Company, Utrecht) heeft toegang tot je gegevens ten behoeve van het accountbeheer en het oplossen van eventuele technische problemen. Het RIVM draagt verantwoordelijkheid voor de omgang met de geregistreerde gegevens. Deze gegevens worden voor een periode van 1,5 jaar bewaard. Wil je dat je gegevens eerder worden verwijderd, stuur dan een e-mail naar cvb@rivm.nl. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming)) is van toepassing op de registratie. Je gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden gegeven. Deelname aan deze e-learning houdt in dat je akkoord gaat met bovenstaande verwerking van je gegevens. Voor meer informatie zie ook www.rivm.nl/privacy