Een overzicht van opleidingsinstituten die de opleiding tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) aanbieden aan echoscopisten.


Hogeschool Inholland

Naam opleidingsinstituut Hogeschool Inholland
Plaats opleidingsinstituut Haarlem
Type opleiding Tweede trimester SEO
Doelgroep Verloskundigen, MBRT-ers, Verpleegkundigen (ter beoordeling aan de toelatingscommissie) met (para)medische vooropleiding HBO-niveau).
Zonder HBO is het volgen van de instapmodule verplicht.
Tijdsduur opleiding 6 maanden (exclusief instapmodule) bestaat uit;
138 contacturen, 438 BSU zelfstudie (inclusief 300 uren praktijkleren) en 16 stage-uren per week gedurende opleiding (=300 uur)
Stageplaatsen Cursist regelt zelf stage, stagebegeleider moet tweede trimester SEO (eventueel NT Nekplooimeting (Nekplooimeting )) gecertificeerd zijn.
Website https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/zorg-en-welzijn/medische-beeldvorming-en-radiotherapie/echografie-in-de-gynaecologie-en-obstetrie
Contactpersoon Miriam Riemer (Miriam.riemer@inholland.nl)
Tel: 06-21115507
Evt. andere relevante informatie voor cursisten Opleiding valt onder master medical imaging, geaccrediteerd door NVAO (april 2012) en vernieuwd in 2017. Diploma geaccrediteerd door BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland )KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen )NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ) en stichting ADAP.

Fontys Paramedische Hogeschool

Naam opleidingsinstituut Fontys Paramedische Hogeschool
Plaats opleidingsinstituut Eindhoven
Type opleiding Tweede trimester SEO
Doelgroep Basis opleiding echoscopie met half jaar ervaring
Tijdsduur opleiding 12 contactdagen (inclusief toetsdag en terugkomdag communicatie), 12 stagedagen á 8 uur en 150 SBU-uren.
Stageplaatsen Stage is verplicht en wordt door de student zelf geregeld in een erkend tweede trimester SEO centrum of op een PND afdeling
Website www.fontys.nl/paramedisch
Contactpersoon Arlette Jansen  a.jansen@fontys.nl en fontysprohealth@fontys.nl
Evt. andere relevante informatie voor cursisten Certificaat is erkend door KNOV en BEN

Utrecht UMCU lokatie WKZ

Naam opleidingsinstituut Utrecht UMCU lokatie WKZ
Plaats opleidingsinstituut Utrecht
Type opleiding

SEO

Doelgroep verloskundigen/gynaecologen of personen met een basale opleiding echoscopie en beschikken over minimaal een jaar recente praktische echoscopie. Andere vooropleidingen na overleg met de opleiding.
Tijdsduur opleiding 6 maanden; tussen 35 en 40 contacturen.
Stageplaatsen De cursist regelt zelf stage bij een tweede trimester SEO gecertificeerd echocentrum/echoscopist. Advies 2 dagen per week tijdens de cursus.
De cursus omvat ook 2 stagedagen in het WKZ en hands-on trainingen aansluitend aan de theorielessen.

Website

www.umcutrecht.nl/nl/opleidingen/opleidingenoverzicht/structureel-echoscopisch-onderzoek
Contactpersoon

Mw. M. de Jong-van Halechocursusseo@umcutrecht.nl

Evt. andere relevante informatie voor cursisten Certificaat is erkend door KNOV/BEN

Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum

Naam opleidingsinstituut

Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum
Plaats opleidingsinstituut Rotterdam
Type opleiding Tweede trimester SEO
Doelgroep Gynaecologen of gynaecologen in het laatste jaar van hun opleiding
Tijdsduur opleiding 2 maanden verdeeld over 1 theorie-avond, 3 praktijkmiddagen van 5 uur met intensief hands-on onderwijs gdurende 3 uur en bijwonen van de wekelijke echoscopie bespreking en 1 middag met een werkgroep over beleid na de diagnostiek van strcuturele afwijkingen, phantoom onderwijs met detectie van structurele afwijkingen, theorie- en praktijkexamen.
Gedurende de opleiding moeten de kandidaten in hun eigen tijd 5 goedgekeurde logboeken maken. Dit kost minimaal 10 uur.
Stageplaatsen Een stageplaats is niet nodig, wel moet de cursist in zijn/haar eigen ziekenhuis in de gelegenheid zijn logboeken te maken. Deze worden opgestuurd en binnen 48 uur beoordeeld waarna terugrapportage volgt.
Website https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/onderwijs/opleidingen/masterclass-structureel-echoscopisch-onderzoek#cf0fbe47-9395-4c4d-a576-b2670beaa39a
Contactpersoon Dr. T. E. Cohen - Overbeek
Subafdeling Verloskunde & Prenatale Geneeskunde Erasmus MC, Rotterdam
Telefoon: 010 – 703 6886
E-mail: j.claessens@erasmusmc.nl
Evt. andere relevante informatie voor cursisten  

AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam), Divisie Gynaecologie & Obstetrie; afdeling Prenatale Diagnostiek

Naam opleidingsinstituut

AMC, Divisie Gynaecologie & Obstetrie; afdeling Prenatale Diagnostiek
Plaats opleidingsinstituut Amsterdam
Type opleiding Tweede trimester SEO

Doelgroep

Gynaecologen, arts-assistenten, arts-onderzoekers, verloskundigen en verpleegkundigen die de basisopleiding echoscopie hebben afgerond. De toelating wordt individueel beoordeeld door de toelatingscommissie.
Tijdsduur opleiding Praktijk: minimaal 50 NT (ca. 50 uur) en/of 50 tweede trimester SEO (ca.50 uur).
Theorie: online (3-4 dagen).
Stageplaatsen

Cursisten krijgen een stageplaats op de echokamer van de polikliniek Verloskunde en/of polikliniek Prenatale diagnostiek Het is ook mogelijk zelf een stageplaats te regelen buiten het AMC onder supervisie van een ervaren echoscopist die een tweede trimester SEO- en/of NT-contract heeft met de SPSAO.

Website http://www.spsao.nl/

Contactpersoon

Dr. P.G. Robles de Medina
(p.g.roblesdemedina@amc.uva.nl, 020-5664154)
Evt. andere relevante informatie voor cursisten Aan stageplaatsen op de echokamers van de poliklinieken Verloskunde en Prenatale Diagnostiek zijn geen kosten verbonden indien de cursist werkzaam is als AIOS Gynaecologie/Verloskunde binnen het AMC.
In alle andere gevallen worden stagekosten in rekening gebracht.
Na het succesvol afronden van NT/tweede trimester SEO logboek, theorie- en praktijkexamen wordt een NT en/of tweede trimester SEO certificaat uitgereikt.