De NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) wordt gefinancierd vanuit de Rijksbegroting.

Uitbetaling van de bloedafname verloopt vanuit VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), via de Regionale Centra, naar de bloedafnameorganisaties. De zwangere betaalt geen eigen bijdrage. Voor de counseling geldt een vast tarief.

Alle voorwaarden voor uitbetaling staan in het document Tarieven en declaraties screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEO.