Het tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)  wordt vanaf 1 januari 2024 gefinancierd door het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (vanuit de Rijksbegroting). De uitbetaling van het TTSEO aan de echocentra, wordt vanaf dat moment gedaan door de Regionale Centra voor Prenatale Screening. De zwangere betaalt geen eigen bijdrage.

Opbouw tarief

Het tarief voor het tweede trimester SEO is vastgesteld op basis van een kostprijsonderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door KPMG in opdracht van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek), in samenwerking met de BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland), KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) en de Regionale Centra. Uitgangspunt is dat de kostprijs kostendekkend is voor alle activiteiten omtrent het TTSEO. Er is bij de bepaling van de kostprijs uitgegaan van situaties die gelden voor het grootste deel van de echoscopisten en echoscopische centra, zodat de kostprijs voor een zo groot mogelijk deel van de betrokkenen herkenbaar en kostendekkend is.  

De bedragen die vermeld staan bij de opbouw van het tarief zijn gebaseerd op daadwerkelijke kosten. Aan de opbouw van het tarief en de bedragen kunnen door echoscopisten en echocentra geen rechten worden ontleend. Het betreft niet-geoormerkt geld.
 

De kostprijs voor het tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) is opgebouwd uit tien categorieën: 

Categorie Componenten Bedrag
Personeel: echoscopisten Bruto jaarsalaris FWG 60 cao ziekenhuizen (diverse treden), aanvullende werkgeverskosten (zoals vakantiegeld en 13e maand), uitvoering echo incl. administratie, niet-productieve uren (zoals feestdagen, verlof, ziekteverzuim, administratie en studentenbegeleiding), extra tijd gerekend voor herhaalonderzoek, transvaginaal echo-onderzoek, herhaalecho’s en vervolgonderzoek nieren.  € 79,35
Personeel: ondersteuning Directie, schoonmaak, assistentes, management, accountants. € 47,03
Afschrijving apparatuur Berekend op basis van een gemiddelde nieuwprijs in combinatie met de levensduur (afschrijving in vijf jaar), restwaarde en onderhoudskosten. € 18,56
Huisvesting Huur, afval, water/energie. € 15,40
Personeel: kwaliteitsborging Intercollegiaal overleg, casuïstiekbespreking, steekproeven van senior echoscopisten, kwaliteitsborging beeldbeoordeling t.b.v. logboeken. € 12,72
Materiaal Fotopapier, onderzoeksbankpapier, torkdoekje, gel, handdoeken, handschoenen, schoonmaakmateriaal probes, vaginale condooms. € 2,95
Opslag beelden DICOM opslagkosten. € 2,89
Beheerkosten IT IT-systeem, Zorgmail, telefoon, website, internet.  € 2,50
Afschrijving inrichting Inrichting onderzoeksruimte, overlegruimte, balie en wachtruimte. Materialen: onderzoeksbank, bureaus, bureaustoelen, monitoren, kast, zadelkruk, computers. € 1,69
Bijscholing Trainingskosten. € 2,18
TOTAAL   € 185,26

 

Indexering

Bij de berekening van het tarief voor 2024 is rekening gehouden met de voorlopige indexaties van 2024. Als de definitieve indexatiecijfers hoger of lager uitvallen, wordt dit verrekend in het tarief van 2025.

Meerlingen

Het tarief geldt per foetus. Als er sprake is van een tweeling wordt het tarief dus verdubbeld.

Herhaling 

Het kan nodig zijn om een tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) te herhalen. Deze tweede echo is verdisconteerd in het tarief voor het tweede trimester SEO en kan niet apart worden gedeclareerd. Ook de vervolgecho voor pyelectasie bij 32 weken is onderdeel van het tweede trimester SEO. Deze kan niet apart worden gedeclareerd en dient uitgevoerd te worden door een tweede trimester SEO-echoscopist. 

Uitbetaling

Het tweede trimester SEO wordt vanaf 1 januari 2024 vergoed vanuit de Rijksbegroting en uitbetaald via de Regionale Centra.