Tarief 

Het tarief voor het tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) staat vermeld in het document Tarieven en declaraties prenatale screening

Het kan nodig zijn om een tweede (tweede trimester) SEO uit te voeren. Deze tweede echo is verdisconteerd in het tarief voor het tweede trimester SEO en kan niet apart worden gedeclareerd. Ook de vervolgecho voor pyelectasie bij 32 weken is onderdeel van het tweede trimester SEO. Deze kan niet apart worden gedeclareerd en dient uitgevoerd te worden door een tweede trimester SEO-echoscopist. 

Uitbetaling 

Het tweede trimester SEO valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en wordt dus vergoed en betaald vanuit de zorgverzekering. De zwangere betaalt geen eigen bijdrage. Vanaf januari 2024 wordt het tweede trimester SEO gefinancierd vanuit de Rijksbegroting.