In opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek ) stelt TNO elk jaar een landelijke monitor op, met daarin de kerncijfers van de neonatalena de geboorte hielprikscreening. Daarnaast verschijnt ook elk jaar een verdiepend evaluatierapport, eveneens opgesteld door TNO.

Monitoring

De monitor van de neonatale hielprikscreening wordt jaarlijks opgesteld in opdracht van het RIVM-CvB. De monitor beschrijft met kerncijfers hoe de NHSneonatale hielprikscreening in het voorafgaande jaar is verlopen. Bijvoorbeeld de deelname aan en de tijdigheid van de hielprik, het aantal verwezen kinderen en de diagnose bij deze kinderen. Zo is te zien of de programmaonderdelen van de neonatale hielprikscreening goed functioneren en of er maatregelen genomen moeten worden om het programma beter te laten presteren.

De meest recente monitor gaat over kinderen die geboren zijn in 2018, en is opgesteld door TNO Child Health.

Sinds 2016 verschijnt de monitor ook in het Engels. The newborn blood spot screening in the Netherlands monitor 2018 is toegevoegd onder Downloads.

Ook de hielprikscreening in Caribisch Nederland wordt gemonitord. De meest recente monitor van de neonatale hielprikscreening in Caribisch Nederland gaat over kinderen die geboren zijn in 2018.

Evaluatie

Naast de monitor wordt er jaarlijks een verdiepend evaluatierapport van de neonatale hielprikscreening opgesteld, eveneens in opdracht van het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek.

In dit rapport wordt voor de betrokken professionals nader ingegaan op de resultaten van de indicatoren over het diagnostische traject. Bij welke kinderen verwezen uit de screeningonderzoek wordt welke diagnose gesteld? En zijn de diagnose en behandeling tijdig ingezet?

Het meest recente evaluatierapport gaat over kinderen die geboren zijn in 2018 en is opgesteld door TNO-Child Health.