Sinds 1 september 2021 wordt het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) aangeboden in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie: de IMITAS studie. Zwangeren kunnen kiezen voor een eerste trimester SEO als zij meedoen aan de wetenschappelijke studie. De studie wordt uitgevoerd door een landelijk consortium. De studie wordt gesubsidieerd door ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).  

IMITAS staat voor: IMplementation of fIrst Trimester Anomaly Scan.  

 

Het doel van de studie is om inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek). Specifiek wordt gekeken naar:  

  • De uitkomsten van het eerste trimester SEO in Nederland: deelname, bevindingen, vervolgdiagnostiek en zwangerschapsuitkomsten.  
  • De optimale rol van het eerste trimester SEO in de hele keten van prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap)screening onderzoek (onderzoek) en verloskundige zorg, zoals de termijnecho, NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) en het tweede trimester SEO.  
  • Ervaringen van zwangeren en hun (eventuele) partners met het eerste trimester SEO.  
  • Ervaringen van professionals: hoe het eerste trimester SEO (eventueel) definitief geïmplementeerd kan worden en welke gevolgen de keuzes en/of scenario’s zouden hebben voor de gehele keten van verloskundige zorg.  

Na afloop van de studie wordt besloten of het eerste trimester SEO definitief wordt ingevoerd.  

Deelname aan eerste trimester SEO  

Zwangeren die meedoen aan het eerste trimester SEO geven toestemming voor het gebruik van hun gegevens via een toestemmingsformulier. Zij kunnen door de onderzoekers van IMITAS worden benaderd voor aanvullend onderzoek (digitale vragenlijsten en/of een interview).  

Informatiebrief en toestemmingsformulier IMITAS studie 

Zwangeren van 15 jaar of jonger 

Ook een zwangere van 15 jaar of jonger kan een eerste trimester SEO laten verrichten,  mits de zwangere schriftelijke toestemming heeft van haar ouder(s)/voogd(en). Hierbij geldt:  

  • Voor zwangeren jonger dan 12 jaar moeten alleen ouders toestemming geven.  
  • Zwangeren van 12 t/m 15 jaar die willen deelnemen aan het eerste trimester SEO, moeten zelf toestemming geven. Daarnaast moeten ook hun ouders toestemming geven. Geen toestemming van de ouders betekent geen deelname. 

Je vindt hier het Machtigingsformulier IMITAS.