Je krijgt de uitslag van het onderzoek naar lichamelijke afwijkingen meteen na de echo. De uitslag geeft geen zekerheid.

Ziet de echoscopist iets wat een afwijking kan zijn? Dan krijg je altijd vervolgonderzoek aangeboden. Want de uitslag van een 13 wekenecho geeft geen zekerheid. Het is niet altijd duidelijk of het echt een afwijking is. En als het een afwijking is, hoe ernstig deze is en wat dat dan voor je kind betekent. Bovendien kan de echoscopist niet alle afwijkingen zien bij de 13 wekenecho. Dat betekent dat je kind toch een afwijking kan hebben, ook al is de uitslag van de echo goed. Je beslist altijd zelf of je vervolgonderzoek wilt.

Welke uitslagen kun je krijgen?

Je krijgt de uitslag van het onderzoek naar lichamelijke afwijkingen meteen na de echo. Je kunt een van deze drie uitslagen krijgen:

 1. Er is geen aanwijzing voor een afwijking gezien
  Dit is de uitslag bij 95 van de 100 zwangeren (dit is een schatting op basis van internationaal onderzoek).
  → Er is geen vervolgonderzoek nodig.
 2. De echoscopist heeft het kind bekeken maar kon niet alles goed zien
  Dit hoeft niet te betekenen dat er iets niet goed is met je kind. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je kind niet goed zichtbaar in je buik ligt. En bij vrouwen die wat zwaarder zijn, is de echo moeilijker te maken.
  → Er is geen vervolgonderzoek nodig. Kies je voor een 20 wekenecho? Dan kan de echoscopist bij die echo opnieuw kijken.
 3. Er is een aanwijzing voor een afwijking gezien
  Deze uitslag krijg je als de echoscopist iets afwijkends ziet of daarover twijfelt. Het is nodig om verder te onderzoeken wat je kind precies heeft. En wat dat betekent voor je kind.
  → Je kunt kiezen voor vervolgonderzoek in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Je besluit zelf of je vervolgonderzoek wilt laten doen.

De 13 wekenecho is onderdeel van een wetenschappelijke studie. De onderzoekers willen onder andere weten hoe vaak de echoscopist iets ziet wat een afwijking kan zijn. Op basis van internationaal onderzoek gaan we er nu van uit dat dit gebeurt bij ongeveer 5 van de 100 zwangeren. Maar misschien dat dit cijfer iets hoger of lager blijkt te zijn.

De wetenschappelijke studie zal onder andere meer inzicht geven in de vraag hoe vaak de uitslag afwijkend is bij de 13 wekenecho en welke vervolgonderzoeken nodig zijn .