Als u een partner heeft, bespreekt u waarschijnlijk met elkaar of u een 13 wekenecho wilt laten doen.  Bij dit gesprek kunt u het geprinte overzicht van de vragenlijst met uw antwoorden gebruiken.

Uw partner kan de vragenlijst natuurlijk zelf ook invullen. U kunt de uitgeprinte overzichten dan naast elkaar leggen en samen bespreken.

Tips: Praten met uw partner

  • Blijf dicht bij uw eigen gevoel en erken ook het gevoel van uw partner.
  • Het gaat niet zozeer om meningen maar vooral om gevoelens. Probeer elkaar dus niet te overtuigen. Niets is goed of fout.
  • Schrik er niet van als u verschillend over dingen denkt. Geen mens is nu eenmaal hetzelfde.
  • Komt u er na het gesprek niet uit? Schrijf dan op waar u verschillend over denkt. Praat er over met de verloskundige, gynaecoloog of huisarts.

Misschien wilt u er (ook) met anderen over praten. Bijvoorbeeld met een vriendin of een familielid.

Tips: Praten met anderen

  • Bedenk met wie u over dit onderwerp kunt praten. Belangrijk is dat diegene open staat voor uw gevoelens en twijfels. En dat hij of zij met u mee kan denken. 
  • Neem de tijd voor het gesprek. Doe het niet even tussendoor.
  • Soms blijkt dat anderen (misschien ongemerkt) vooral praten over wat zij zelf zouden doen. Leg dat dan naast u neer. Het gaat nu om een keuze die bij u past.