De Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ) is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw bloedonderzoek aangeboden krijgt in het eerste verloskundig consult (bij voorkeur vóór week 13 van de zwangerschap). De screening is erop gericht een aantal ernstige ziekten bij ongeboren en pasgeboren kinderen te voorkomen.

Bloedonderzoek PSIE

Het bloed van zwangere vrouwen wordt gescreend op:

Dit doet het RIVM 

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek ) regisseert het bevolkingsonderzoek PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uitgangspunt is dat het bevolkingsonderzoek effectief, doelmatig, betrouwbaar en landelijk uniform wordt uitgevoerd en aansluit op de zorg.
De DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s -regiokantoren (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) van het RIVM verzorgen de regionale coördinatie van de PSIE. Zij registreren de gegevens van de zwangere en de bloeduitslagen en nemen eventuele vervolgacties op in het dossier. Zij bewaken ook de voortgang van de vervolgacties voor zover deze onder de PSIE vallen, zoals distributie en toediening van anti-D. Ook betalen zij de laboratoria voor het verrichte onderzoek.

Draaiboek

Meteen door naar het digitale Draaiboek PSIE

Nieuwsbrief

Voor nieuws kunt u zich abonneren op de PNS-nieuwsbrief, die zes keer per jaar verschijnt.

Webshop

Folders

Gedrukte folders over PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie en andere screeningen bestelt u via de webshop