Zwangere vrouwen krijgen in het eerste verloskundig consult (vóór week 13 van de zwangerschap) een bloedonderzoek aangeboden. Dit onderzoek heet bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ) ofwel ‘bloedonderzoek zwangeren’. Het doel van deze screening is om hepatitis B- en hivhumaan immunodeficientievirus -dragerschap, congenitale syfilis en hemolytische ziekte van de foetus en/of de pasgeborene te voorkomen.

Het laboratorium screent het bloed van de  zwangere op;

Afhankelijk van de uitslagen zet de verloskundig zorgverlener (VKZverloskundig zorgverlener ) vervolgacties in gang en/of draagt de zwangere over aan de tweedelijnszorg voor behandeling. Onder de PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie vallen, indien geïndiceerd, de toediening van hepatitis B-immunoglobuline aan het kind of toediening van anti-D aan de moeder. Eventuele behandeling van moeder en/of kind van bij de PSIE gevonden aandoeningen, vindt plaats binnen de zorg en valt niet onder het domein van de screening.

Hier vindt u een schematische weergave van de verschillende momenten in de uitvoering van de PSIE.

Uitgebreide informatie over de procedures voor de uitvoering van de PSIE, de aandoeningen en taken en verantwoordelijkheden van de ketenpartners vindt u in het draaiboek PSIE.

Draaiboek

Meteen door naar het digitale Draaiboek PSIE

Nieuwsbrief

Voor nieuws kunt u zich abonneren op de PNS-nieuwsbrief, die zes keer per jaar verschijnt.

Webshop

Folders

Gedrukte materialen over PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie en andere screeningen bestelt u via de webshop