In opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) stelt TNO elk jaar een landelijke monitor op, met daarin de kerncijfers van het bevolkingsonderzoek PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie).

Monitor

De monitor beschrijft met kerncijfers hoe de PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) in het voorafgaande jaar is verlopen. Bijvoorbeeld de deelname aan en de tijdigheid van de bloedafname, per aandoening het aantal afwijkende uitslagen en in het kader van de PSIE uitgevoerde vervolgacties. Zo is te zien of de programmaonderdelen van de PSIE goed functioneren en of er maatregelen nodig zijn om het programma te verbeteren.