In opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek stelt TNO elk jaar een landelijke monitor op, met daarin de kerncijfers van het bevolkingsonderzoek PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie .

Monitor

De monitor beschrijft met kerncijfers hoe de PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie in het voorafgaande jaar is verlopen. Bijvoorbeeld de deelname aan en de tijdigheid van de bloedafname, per aandoening het aantal afwijkende uitslagen en in het kader van de PSIE uitgevoerde vervolgacties. Zo is te zien of de programmaonderdelen van de PSIE goed functioneren en of er maatregelen nodig zijn om het programma te verbeteren.