In Nederland is er door problemen in het productieproces sinds begin 2016 een tekort aan een aantal door Sanquin PlasmaProducts (SPP) gemaakte plasmaproducten, de zogenaamde Quin-producten. SPP werkt aan vernieuwing van het productieproces waarbij het tegelijkertijd ook gaat voldoen aan de meest recente Europese kwaliteitseisen. Voor de goede orde: er is in het verleden geen sprake geweest van gezondheidsrisico’s bij gebruik van de Quin-producten.

RheDQuin (anti-D)

RheDQuin (anti-D)

Rhesus D-negatieve vrouwen (RhD) die zwanger zijn van een RhD-positief kind krijgen ante- en postnataal anti-RhD-immunoglobuline (anti-D) toegediend om de vorming van antistoffen tegen het RhD-antigeen te voorkomen. RheDquin, dat normaliter in twee doseringen beschikbaar is, is tijdelijk niet leverbaar.

RheDQuin 1.000 IE  Als alternatief is Rhophylac (ZI-nr: 14873729, RVG 27449) beschikbaar. Dit is een gelijkwaardig product en werd al in het PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie -programma gebruikt naast RheDQuin. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s is verantwoordelijk voor levering van anti-D in het kader van het PSIE-programma en zorgt voor levering van het alternatieve product. De procedures voor levering door DVP blijven ongewijzigd. RIVM-DVP levert Rhophylac in een voorgevulde spuit van 2 ml met 1000 IE anti-D immunoglobuline. Rhophylac 1000 IE is te bestellen bij RIVM-DVP.

RheDQuin 375 IE  RhedQuin was ook beschikbaar in een dosering van 375 IE voor gebruik als antenatale profylaxe vroeg in de zwangerschap. Als alternatief kan nu bij deze zwangeren ook Rhophylac 1000 IE worden toegediend. Er bestaat geen risico op overdosering, zodat de gehele spuit (2 ml, 1000 IE anti-D immunoglobuline) kan worden toegediend.  Voor zwangeren waarbij een toediening van 375 IE is geïndiceerd kan Rhophylac 1000 IE besteld worden via Devrimed of de groothandel. Declaratie in het kader van het PSIE programma kan op de gebruikelijke wijze plaatsvinden bij RIVM-DVP.

Voor meer informatie zie de website van Sanquin Plasma Products.

HepBQuin

HepBQuin

HepBQuin 150 IE wordt in Nederland gebruikt als post-expositie profylaxe ter preventie van hepatitis B bij pasgeborenen van moeders die draagster zijn van het hepatitis B virus. Het hepatitis B-immunoglobuline wordt meteen na de geboorte of zo snel mogelijk (<2 uur) toegediend aan het kind.

HepBQuin 150 IE  Als alternatief is ImmunoHBs (180 IU/ml, 1 ml) van Kedrion (ZI nummer 16798082) beschikbaar. Dit product heeft een iets hogere dosering dan HepBQuin. Er bestaat geen risico op overdosering, zodat de gehele flacon (1 ml, 180 IU/ml) kan worden toegediend. Dit product wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Voor meer informatie over product en de bijsluiter zie de website van Sanquin Plasma Products.

Bestellen alternatief product hepatitis B-immunoglobuline gewijzigd

Sinds 9 augustus 2018 is de procedure van het bestellen van het hepatitis B immunoglobuline gewijzigd. Een artsenverklaring, zoals gebruikelijk bij geneesmiddelen die niet in Nederland zijn geregistreerd, is niet meer nodig. Dit besluit van IGJ is in augustus 2018 voor het eerst gepubliceerd in de Staatscourant, en wordt op verzoek steeds met 3 maanden verlengd.

Meer informatie