In Nederland is er sinds begin 2016 een tekort aan een aantal door Sanquin PlasmaProducts (SPP) gemaakte plasmaproducten, de zogenaamde Quin-producten. Met ingang van 1 januari 2021 is de productie van een aantal producten definitief beëindigd en worden vervangende producten gebruikt.

RheDQuin (anti-D)

RheDQuin (anti-D)

Rhesus D-negatieve vrouwen (RhD) die zwanger zijn van een RhD-positief kind krijgen ante- en postnataal anti-RhD-immunoglobuline (anti-D) toegediend om de vorming van antistoffen tegen het RhD-antigeen te voorkomen. RheDquin, dat normaliter in twee doseringen beschikbaar is, is tijdelijk niet leverbaar.

RheDQuin 1.000 IE  Als alternatief is Rhophylac (ZI-nr: 14873729, RVG 27449) beschikbaar. Dit is een gelijkwaardig product en werd al in het PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie)-programma gebruikt naast RheDQuin. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s) is verantwoordelijk voor levering van anti-D in het kader van het PSIE-programma en zorgt voor levering van het alternatieve product. De procedures voor levering door DVP blijven ongewijzigd. RIVM-DVP levert Rhophylac in een voorgevulde spuit van 2 ml met 1000 IE anti-D immunoglobuline. Rhophylac 1000 IE is te bestellen bij RIVM-DVP.

RheDQuin 375 IE  RhedQuin was ook beschikbaar in een dosering van 375 IE voor gebruik als antenatale profylaxe vroeg in de zwangerschap. Als alternatief kan nu bij deze zwangeren ook Rhophylac 1000 IE worden toegediend. Er bestaat geen risico op overdosering, zodat de gehele spuit (2 ml, 1000 IE anti-D immunoglobuline) kan worden toegediend.  Voor zwangeren waarbij een toediening van 375 IE is geïndiceerd kan Rhophylac 1000 IE besteld worden via Devrimed of de groothandel. Declaratie in het kader van het PSIE programma kan op de gebruikelijke wijze plaatsvinden bij RIVM-DVP.

HepBQuin

Hepatitis B-immunoglobuline

Hepatitis B-immunoglobuline (HBIg) wordt meteen na de geboorte (<2 uur) toegediend als post-expositie profylaxe ter preventie van hepatitis B bij pasgeborenen van moeders die draagster zijn van het hepatitis B virus.

Voor dit doel levert Orly Pharma sinds begin 2024 de Nederlandse registratie van Uman Big 180IU/ml van Kedrion (ZIN 17267315).  Voorheen werd de Italiaanse registratie ImmunoHBs (180 IU/ml, 1 ml) van Kedrion (ZI nummer 16798082) geleverd op artsenverklaring. Dit product heeft een iets hogere dosering dan HepBQuin (150 IE) dat geleverd werd tot 2016. Er bestaat geen risico op overdosering, zodat de gehele flacon (180 IU/ml, 1 ml) kan worden toegediend. Dit product wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Levering HBIg door Orly Pharma
Sinds 1 juli 2021 is de distributie van Hepatitis B-immunoglobuline van de firma Kedrion uit Italië overgenomen door Orly Pharma.
Voor vragen en bestellingen bij Orly Pharma kunt u contact opnemen met: info@orlypharma.com l tel  +31 (0)77 351 92 75

Bestellen hepatitis B-immunoglobuline gewijzigd: artsenverklaring niet meer nodig

 1 januari 2021 werd de procedure van het bestellen van HBIg tijdelijk gewijzigd. Het product ImmunoHBs van Kedrion was (nog) niet geregistreerd in Nederland. Gedurende de periode 2016-2021  werd toestemming voor gebruik van dit niet in Nederland geregistreerde product gegeven via de zogenaamde Staatscourant-route. Deze route was vanaf 2021  niet meer mogelijk aangezien het niet meer ging om een tijdelijk tekort maar om een blijvend tekort. De consequentie daarvan was dat per 1 januari 2021 de apotheek een ingevulde artsenverklaring diende mee te sturen bij de bestelling. Een BIG-geregistreerd verloskundig zorgverlener ( VKZ verloskundig zorgverlener (verloskundig zorgverlener)(verloskundig zorgverlener )) mocht deze verklaring ondertekenen. Deze procedure is schriftelijk bevestigd door IGJ aan Orly Pharma, de KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Bekijk de brief.

Met de komst van de Nederlandse registratie van Uman Big 180IU begin 2024 is een artsenverklaring niet meer nodig. Bekijk het bericht van Orly Pharma.

Meer informatie