Het bevolkingsonderzoek PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) moet effectief, doelmatig, betrouwbaar en landelijk uniform worden uitgevoerd. Om uitvoerenden hierin te ondersteunen zijn diverse producten samengesteld.

Draaiboek PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie)

Het draaiboek PSIE beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van instanties en individuele zorgverleners die bij de PSIE betrokken zijn. Het draaiboek heeft voor alle direct betrokkenen een bindend karakter. Het draaiboek wordt met inhoudelijk deskundigen uit relevante beroepsgroepen opgesteld en vastgesteld in de programmacommissie en met enige regelmaat bijgewerkt.

Draaiboek

Meteen door naar het digitale Draaiboek PSIE

Checklists

Checklists geven een beknopt en stapsgewijs overzicht van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie).

  • Checklist PSIE voor verloskundig zorgverleners: wanneer krijgt de zwangere welk bloedonderzoek aangeboden en wanneer moet de VKZ verloskundig zorgverlener (verloskundig zorgverlener) verloskundig zorgverlener welke handelingen verrichten bij afwijkende uitslagen.
  • Checklist voor bescherming tegen hepatitis B voor baby’s van dragermoeders: hoe te handelen bij een zwangere die draagster is van het hepatitis B-virus om besmetting van het kind te voorkomen.
  • Checklist voor laboratoria : welke bloedonderzoeken voeren laboratoria uit in het kader van de PSIE en welke informatie dienen zij binnen welke termijnen dienen door te geven aan verloskundig zorgverleners en de DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s)-regiokantoren.