Informatie over het draaiboek Prenatale Screening Infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ) en de checklists voor verloskundig zorgverleners en laboratoria over de uitvoering van het onderzoek.

Draaiboek PSIE

Het draaiboek Prenatale Screening Infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ) beschrijft de taken van instanties en individuele zorgverleners die bij de PSIE betrokken zijn. Het draaiboek heeft voor alle direct betrokkenen een bindend karakter. De inhoud van het draaiboek is tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep van deskundigen uit het veld.

In april 2018 is een nieuwe versie (6.0) van het draaiboek uitgebracht. In deze herziene versie zijn met name tekstuele aanpassingen gedaan. Zo zijn gegevens uit de procesmonitor 2015 toegevoegd, zijn de teksten over Hepatitis B, HIVhumaan immunodeficientievirus  en Syfilis aangescherpt en is de zwangerschapsduur gespecificeerd in dagen. Verder zijn de kerntaken van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst , het consultatiebureau en de huisarts aangescherpt, is de toedingstermijn anti-RhDRhesus (D) -IgImmunoglobuline  tijdens en na de zwangerschap aangescherpt en is toegevoegd dat bij toediening anti-D bij missed abortion de amenorroeduur aangehouden dient te worden. Daarnaast zijn de gewijzigde tarieven PSIE opgenomen en is informatie over het anonimiseren van gegevens en tekst over restmateriaal.

Het draaiboek PSIE is beschikbaar:

  • in digitale vorm: het draaiboek heeft een overzichtelijke navigatie met speciale ingangen voor de verschillende betrokkenen bij het bevolkingsonderzoek PSIE; 
  • als pdf: het draaiboek is ook als pdf te downloaden en/of te printen. Het draaiboek wordt niet meer gedrukt. 

U vindt het digitale draaiboek op www.draaiboekPSIE.nl of bekijk de pdf van Draaiboek prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie, versie 6.0, april 2018.


Checklist voor verloskundig zorgverleners

De checklist geeft een stapsgewijs overzicht van de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie: wanneer krijgt de zwangere welk bloedonderzoek aangeboden en wanneer moet de VKZverloskundig zorgverlener  welke handelingen verrichten bij afwijkende uitslagen.

Checklist: Beslisschema’s toestemming en registratie bij pre- en neonatale screeningen

De beslisschema’s geven antwoord op de volgende vragen: Hoe weet u dat de zwangere toestemming geeft voor screening? Wat noteert u in haar dossier? Kan zij registratie in het informatiesysteem van de screening weigeren? Hoe geeft u als verloskundig zorgverlener gegevens door en wanneer doet u dat?

Checklist voor laboratoria

De checklist geeft een stapsgewijs overzicht van de in het kader van de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie uit te voeren bloedonderzoeken en welke informatie de laboratoria binnen welke termijnen dienen door te geven aan verloskundig zorgverleners en de DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s -regiokantoren.


Meer informatie: