Het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ) moet effectief, doelmatig, betrouwbaar en landelijk uniform worden uitgevoerd. Om uitvoerenden hierin te ondersteunen zijn diverse producten samengesteld.

Draaiboek PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie

Het draaiboek Prenatale Screening Infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE) beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van instanties en individuele zorgverleners die bij de PSIE betrokken zijn. Het draaiboek heeft voor alle direct betrokkenen een bindend karakter. Het draaiboek wordt met inhoudelijk deskundigen uit relevante beroepsgroepen opgesteld en vastgesteld in de programmacommissie en met enige regelmaat bijgewerkt.

Draaiboek

Meteen door naar het digitale Draaiboek PSIE

Checklists

Checklists geven een beknopt en stapsgewijs overzicht van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie.

  • Checklist PSIE voor verloskundig zorgverleners: wanneer krijgt de zwangere welk bloedonderzoek aangeboden en wanneer moet de VKZverloskundig zorgverlener  verloskundig zorgverlener welke handelingen verrichten bij afwijkende uitslagen.
  • Checklist voor bescherming tegen hepatitis B voor baby’s van dragermoeders: hoe te handelen bij een zwangere die draagster is van het hepatitis B-virus om besmetting van het kind te voorkomen.
  • Checklist voor laboratoria : welke bloedonderzoeken voeren laboratoria uit in het kader van de PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie en welke informatie dienen zij binnen welke termijnen dienen door te geven aan verloskundig zorgverleners en de DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s -regiokantoren.

Beslisschema’s toestemming en registratie bij pre- en neonatale screeningen

De beslisschema’s geven antwoord op de volgende vragen: Hoe weet u dat de zwangere toestemming geeft voor screening? Wat noteert u in haar dossier? Kan zij registratie in het informatiesysteem van de screening weigeren? Hoe geeft u als verloskundig zorgverlener gegevens door en wanneer doet u dat?