Het bevolkingsonderzoek PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie moet effectief, doelmatig, betrouwbaar en landelijk uniform worden uitgevoerd. Om uitvoerenden hierin te ondersteunen zijn diverse producten samengesteld.

Draaiboek PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie

Het draaiboek PSIE beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van instanties en individuele zorgverleners die bij de PSIE betrokken zijn. Het draaiboek heeft voor alle direct betrokkenen een bindend karakter. Het draaiboek wordt met inhoudelijk deskundigen uit relevante beroepsgroepen opgesteld en vastgesteld in de programmacommissie en met enige regelmaat bijgewerkt.

Draaiboek

Meteen door naar het digitale Draaiboek PSIE

Checklists

Checklists geven een beknopt en stapsgewijs overzicht van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie .