Om de PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie goed te laten verlopen, brengt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek diverse communicatiemiddelen en andere publicaties uit.