Om de PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie goed te laten verlopen, brengt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek diverse communicatiemiddelen en andere publicaties uit.