Voor professionals die zijn betrokken bij het bevolkingsonderzoek PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) is een e-learning ontwikkeld.

Waarom een e-learning?

De e-learning geeft informatie over de achtergronden en de juiste uitvoering van de PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie). Het hele traject van de screening onderzoek (onderzoek) komt aan bod, zoals voorlichting geven aan de zwangere, informed consent procedures, registratie van gegevens, uitslagen en vervolgacties als er sprake is van een infectieziekte of (een risico op) erytrocytenimmunisatie.

De e-learning is ontwikkeld in samenwerking met de KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde), NVMM, NVKC, Sanquin en TNO.

U krijgt de e-learning kosteloos aangeboden door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
 

Inhoud van de e-learning

De e-learning bestaat uit zes hoofdstukken en een afsluitende toets.

Hoofdstuk 1: Het bevolkingsonderzoek PSIE
Hoofdstuk 2: Samen voor gezondheid en kwaliteit
Hoofdstuk 3: Informeren van de zwangere
Hoofdstuk 4: Bloedafname en registratie gegevens
Hoofdstuk 5: Screening op infectieziekten
Hoofdstuk 6: Screening op erytrocytenimmunisatie 

 

Inlogprocedure

Om de e-learning te volgen, moet u zich registreren. Na registratie ontvangt u direct een mail met uw inloggegevens. Met deze gegevens kunt u gedurende twee weken inloggen. U kunt tussentijds uitloggen en later weer verder gaan waar u was gebleven. Na twee weken vervallen uw inloggegevens. U kunt u altijd opnieuw registreren.

Inloggen e-learning (opent in een nieuw venster)

 

 

U kunt de e-learning nog niet volgen op een tablet of een smartphone.


Benodigde tijd

Het doorlopen van de e-learning kost ongeveer 1 uur. U hoeft de e-learning niet in een keer af te ronden; dit kan in meerdere sessies binnen twee weken. Na twee weken vervalt de inlogcode. 
 

Toets en certificaat

U sluit de e-learning af met een toets. De toets bestaat uit 15 (wisselende) vragen. Als u 11 van de 15 meerkeuzevragen correct beantwoordt, bent u geslaagd voor de toets. U ontvangt het certificaat per e-mail wanneer u het venster sluit.

U hebt drie pogingen om de toets te maken. Na twee weken of drie keer zakken, sluit uw account. Om de toets daarna opnieuw te maken, moet u een nieuw account aanmaken.
 

Accreditatie

De e-learning is geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen met 1 punt. Heeft u een BIG-registratie en heeft uw beroepsgroep de e-learning geaccrediteerd? Dan wordt dit punt automatisch bijgeschreven in uw persoonlijk dossier in PE-online (GAIA). Bekijk onderstaande tabel voor meer informatie over accreditatie per beroepsgroep.

Beroepsvereniging

Geaccrediteerd tot 

KNOV  (verloskundigen)

31-05-2023

NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie)  (gynaecologen)

29-04-2022

ABC-1 (huisartsen)

24-03-2022

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en verzorgenden V&VN 

01-05-2021

NVMM (artsen-medisch microbiologen)

03-05-2022

 

Privacyverklaring: gebruik van uw gegevens
Wanneer u deelneemt aan de e-learning worden uw persoonsgegevens (accountgegevens) en het eindresultaat van de toetsing geregistreerd. Deze gegevens zijn nodig om een certificaat te kunnen uitgeven als u geslaagd bent voor de toets en, indien van toepassing, het bijschrijven van accreditatiepunten in GAIA (PE-online).

De beheerder van de e-learning (The Courseware Company, Utrecht) heeft toegang tot uw gegevens ten behoeve van het accountbeheer en het oplossen van eventuele technische problemen. Het RIVM draagt verantwoordelijkheid voor de omgang met de geregistreerde gegevens. Deze gegevens worden voor een periode van 1,5 jaar bewaard. Wilt u dat uw gegevens eerder worden verwijderd, stuur dan een e-mail naar cvb@rivm.nl.

De AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is van toepassing op de registratie. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden gegeven.

Deelname aan deze e-learning houdt in dat u akkoord gaat met bovenstaande verwerking van uw gegevens. Voor meer informatie zie ook Onze visie op privacy. 

https://leren.rivm.nl/projecten/Register.aspx?project=PSIE