Het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ) is ingrijpend gewijzigd in 2011. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek  biedt verschillende activiteiten aan om betrokken beroepsgroepen te informeren en bij te scholen. Hier vindt u informatie over het aanbod.

Deze e-learning is ontwikkeld voor professionals die zijn betrokken bij het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erythrocytenimmunisatie (PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ). Het bevolkingsonderzoek PSIE onderscheidt zich op een aantal punten van de reguliere zorg.

Na het volgen van deze geaccrediteerde e-learning heeft u kennis van de doelstelling, achtergrond en geschiedenis van het bevolkingsonderzoek PSIE, de juiste uitvoering van de screening, informed consent procedures, registratie van gegevens, en uitslagen en vervolgacties.

Meer informatie over de e-learning PSIE

De zes regionale scholingsbijeenkomsten in maart/april 2011 over de veranderingen in het bevolkingsonderzoek PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie en de NHSneonatale hielprikscreening  neonatale hielprikscreening  zijn bijgewoond door ruim 600 mensen. Zij lieten zich bijpraten over de preventie van zwangerschapsimmunisatie (PSIE), en screening op cystic fibrosis en hemoglobinopathiëen, erfelijkheid en dragerschap (NHS).

U kunt de gebruikte powerpointpresentaties hier bekijken:

Presentatie 1: Inleiding: het bevolkingsonderzoek PSIE
Mw. Y.H.H.M. Wijnands, medisch adviseur RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuDVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s  Bilthoven
Powerpoint presentatie

Presentatie 2: Erytrocytenimmunisatie tijdens de zwangerschap
Mw. Drs. M.A.M. Overbeeke, consulent, Sanquin Diagnostiek, Amsterdam
Powerpoint presentatie

Presentatie 3: Veranderingen in de logistieke uitvoering van PSIE
Mw. Y.H.H.M. Wijnands, medisch adviseur RIVM – DVP Bilthoven
Powerpoint presentatie

Presentatie 4: Hemolytische ziekte van de foetus of pasgeborene
Dr. D. Oepkes, gynaecoloog perinatoloog, LUMCLeids Universitair Medisch Centrum Leiden
Powerpoint presentatie

De volgende materialen zijn uitgereikt bij de bijscholingsbijeenkomsten in het voorjaar 2011:

In de materialen die op deze site zijn te downloaden, wordt aangegeven dat de routinematige bepaling van de Rhesus (D)-bloedgroep (RhDRhesus (D) ) in het navelstrengbloed van kinderen van RhD-negatieve zwangeren op termijn vervalt.
Inmiddels heeft de minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten dat de routinematige navelstrengbloedbepaling kan vervallen per 1 januari 2013. In uitzonderingssituaties blijft de navelstrengbloedbepaling door lokale laboratoria wel bestaan:

  • bij een ontbrekende uitslag van de foetale RhD-typering
  • bij de geboorte van meerlingen met een positieve foetale RhD-typering
  • in bepaalde uitzonderingssituaties zoals bijvoorbeeld bij zeldzaam voorkomende genetische variatie. Dit gebeurt op geleide van de uitslag van Sanquin.

 

Meer informatie