Bij de organisatie en uitvoering van het bevolkingsonderzoek PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie  zijn professionals uit diverse geledingen en organisaties betrokken.

Organisatie van de PSIE

De Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ) is een bevolkingsonderzoek dat standaard door de verloskundig zorgverlener wordt aangeboden aan alle zwangere vrouwen. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek ) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu regisseert dit bevolkingsonderzoek in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uitgangspunt is dat de PSIE effectief, doelmatig, betrouwbaar en landelijk uniform wordt uitgevoerd en aansluit op de zorg. De DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s -regiokantoren (Regionale Coördinatie Programma's) zijn de uitvoeringsorganisaties die de PSIE regionaal coördineren. 

Na de eerste bloedafname, bij voorkeur vóór de 13e week van de zwangerschap kunnen er binnen het bevolkingsonderzoek verschillende vervolgacties plaatsvinden. Een eventuele behandeling vindt plaats binnen de zorg en valt theoretisch gezien niet onder het domein van het bevolkingsonderzoek. Dat neemt niet weg dat het CvB verantwoordelijk is voor de evaluatie van het uiteindelijke resultaat dat het bevolkingsonderzoek oplevert voor zwangere vrouwen en hun pasgeboren kinderen.

Betrokkenen en hun kerntaken

De verloskundig zorgverlener informeert de zwangere, biedt het bloedonderzoek aan, beoordeelt de laboratoriumuitslagen, registreert de benodigde gegevens en biedt eventuele vervolgzorg aan. 

Het laboratorium onderzoekt de bloedmonsters, geeft de uitslag door aan de verloskundig zorgverlener en voorziet de DVP-regiokantoren van gegevens.

De DVP-regiokantoren signaleren overschrijdingen van kritische termijnen, registreren en beheren gegevens van de zwangere en de uitslagen van de screening, stellen deze gegevens beschikbaar voor evaluatie en monitoring, organiseren een logistiek netwerk en betalen uitvoerende partijen.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (RIVM/CvB) regisseert het bevolkingsonderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. Uitgangspunt is dat het bevolkingsonderzoek effectief, doelmatig en landelijk uniform wordt uitgevoerd en aansluit op de zorg. RIVM/CvB past het bevolkingsonderzoek zonodig aan en legt verantwoording af over kosten en baten.

De programmacommissie PSIE ingesteld door het RIVM/CvB, adviseert het RIVM bij de landelijke coördinatie van het bevolkingsonderzoek. De programmacommissie bestaat uit deskundigen uit kringen van relevante beroepsgroepen en organisaties.

De koepels van de beroepsgroepen verzorgen de communicatie naar hun achterban, overige betrokken organisaties en de overheid.