Bent u in verwachting van een tweeling? Ook dan kunt u uw ongeboren kinderen laten onderzoeken op down-, edwards-, en patausyndroom. U kunt kiezen uit twee verschillende testen: de NIPTniet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenataletijdens de zwangerschap test) en de combinatietest.

  • De NIPT ontdekt ook bij tweelingen meer kinderen met down-, edwards- en patausyndroom dan de combinatietest.
  • Krijgt u een afwijkende uitslag? Dan bent u mogelijk zwanger van een kind met down-, edwards- of patausyndroom. Er is een kans dat het kind de aandoening toch niet heeft. Net zoals bij een eenling (één kind) klopt bij een tweeling de uitslag van de NIPT vaker dan die van de combinatietest.

Bij een eeneiige tweeling is de NIPTniet-invasieve prenatale test even betrouwbaar als bij een eenling. Bij een eeneiige tweeling hebben de kinderen dezelfde genen. Daarom zegt de NIPT-uitslag iets over beide kinderen. Vindt de NIPT een aanwijzing voor een afwijking, dan geldt dit voor beide kinderen. Om meer zekerheid te krijgen, is vervolgonderzoek nodig.

Bij een twee-eiige tweeling en meerlingen is de NIPTniet-invasieve prenatale test iets minder betrouwbaar dan bij een eenling. Vindt de NIPT een aanwijzing voor een afwijking, dan is niet bekend voor welk kind deze uitslag geldt. Daarvoor is vervolgonderzoek van beide kinderen nodig.

Een vanishing twin is een tweelingzwangerschap waarvan vroeg in de zwangerschap één kind overlijdt. Op de echo zie je dan, naast een levend kind, een lege vruchtzak (vanishing twin). Bij een vanishing twin is de NIPTniet-invasieve prenatale test iets minder betrouwbaar dan bij een eenling.  Vindt de NIPT een aanwijzing voor een afwijking? Dan is niet bekend voor welk kind de afwijkende uitslag geldt. Daarvoor is vervolgonderzoek van het nog levende kind nodig.

De kosten voor de NIPTniet-invasieve prenatale test bij tweelingzwangerschappen zijn hetzelfde als bij eenlingzwangerschappen. Kijk voor meer informatie op www.pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom/kosten. Ook het moment waarop u de uitslag krijgt is hetzelfde. Kijk voor meer informatie op www.pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom/uitslag-van-nipt-en-combinatietest