Heb je binnen 3 dagen aangifte van geboorte gedaan? Dan voert de hielprikmedewerker de hielprik in de eerste week na de geboorte uit. Is er 7 dagen na de geboorte nog geen hielprik afgenomen? Neem dan contact op met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s) in uw regio.

Een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) ), een kraamverzorgende of de verloskundige voert de hielprik uit. Deze hielprikmedewerker komt daarvoor bij je thuis. Soms maakt deze medewerker eerst telefonisch een afspraak.

De medewerker vraagt vooraf of je toestemming geeft voor de hielprik. Daarna prikt de medewerker met een speciaal apparaatje in de hiel van je baby. De medewerker vangt daarna een paar druppels bloed op op een hielprikkaart. De hielprik kan even pijn doen. Het kan zijn dat je baby even gaat huilen.
(De tekst gaat verder onder de video.)

Video: de hielprik bij ouders thuis

Wil je het weten als je kind drager is van sikkelcelziekte?

De uitslag van de hielprik kan zijn dat je kind geen ziekte heeft, maar wel drager is van sikkelcelziekte. Wil je het weten, als de uitslag van de hielprik is dat je kind drager is van sikkelcelziekte? Vertel dit aan degene die de hielprik uitvoert.

Overgebleven hielprikbloed en hielprikgegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) wil het overgebleven hielprikbloed en de hielprikgegevens van je kind bewaren en gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Degene die de hielprik uitvoert, vraagt of je dit wilt. Het wetenschappelijk onderzoek is nodig voor het verder verbeteren van de hielprik. De onderzoekers kunnen bij dit onderzoek niet zien van welk kind het hielprikbloed en de hielprikgegevens zijn.

In het ziekenhuis

Als je kind in het ziekenhuis ligt, wordt de hielprik daar uitgevoerd. Dit doet een medewerker van het ziekenhuis.

Wie werken mee aan de hielprik?

Je kunt te maken krijgen met verschillende zorgverleners en organisaties. Wie werken er allemaal mee aan de hielprik?

Combinatie met gehoortest

Tegelijk met de hielprik wordt meestal ook de gehoortest gedaan. In sommige regio’s in Gelderland en Zuid-Holland wordt de gehoortest gedaan op het consultatiebureau. 
Meer informatie over de gehoortest