De invoering van het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) vindt plaats in het kader van een landelijke, wetenschappelijke studie: de IMITAS studie. Zwangeren kunnen kiezen voor een eerste trimester SEO als zij meedoen aan de wetenschappelijke studie. De studie wordt uitgevoerd door een landelijk consortium. De studie wordt gesubsidieerd door ZonMw.

Het doel van de studie is om inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van het eerste trimester SEO. Specifiek wordt gekeken naar:

  • De uitkomsten van het eerste trimester SEO in Nederland: deelname, bevindingen, vervolgdiagnostiek en zwangerschapsuitkomsten.
  • De optimale rol van het eerste trimester SEO in de hele keten van prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap )  screening onderzoek (onderzoek ) en verloskundige zorg, zoals de termijnecho, NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) en het tweede trimester SEO.
  • Ervaringen van zwangeren en hun (eventuele) partners met het eerste trimester SEO.
  • Ervaringen van professionals: hoe het eerste trimester SEO (eventueel) definitief geïmplementeerd kan worden en welke gevolgen de keuzes en/of scenario’s zouden hebben voor de gehele keten van verloskundige zorg.

Na afloop van de studie wordt besloten of het eerste trimester SEO definitief wordt ingevoerd.
 

Deelname aan eerste trimester SEO

Zwangeren die meedoen aan het eerste trimester SEO geven toestemming voor het gebruik van hun gegevens via een toestemmingsformulier. Zij kunnen door de onderzoekers van IMITAS worden benaderd voor aanvullend onderzoek (digitale vragenlijsten en/of een interview).

Geen deelname aan eerste trimester SEO, wel aan tweede trimester SEO

Het IMITAS team onderzoekt ook de beweegredenen van zwangeren die na counseling niet kiezen voor een eerste trimester SEO en wel voor een tweede trimester SEO. Deze zwangeren ontvangen hierover een vragenlijst als zij dat willen. Het is belangrijk dat counselors deze zwangeren expliciet om toestemming vragen voor het doorgeven van hun e-mailadres aan IMITAS en dit noteren in het zorgdossier. Gaat een zwangere akkoord? Dan geeft de counselor haar de flyer over het vragenlijst-onderzoek.

IMITAS

IMITAS staat voor: IMplementation of fIrst Trimester Anomaly Scan.