Wil een zwangere een eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) laten doen? Regel als counselor dan het volgende: 

1. Laat het toestemmingsformulier tekenen

  • Laat de zwangere het toestemmingsformulier voor deelname aan het eerste trimester SEO ondertekenen. 
  • Je moet de formulieren 20 jaar bewaren: dat kan in een map, maar het heeft de voorkeur de getekende formulieren te scannen en op te slaan in het brondossier. 

2. Vraag het eerste trimester SEO op een van deze twee manieren aan

  1. Vanuit je eigen bronsysteem: 
    Verstuur de aanvraag voor een eerste trimester SEO. Als Peridos het bericht niet accepteert vanwege een technische fout, krijg je daarover een melding in je mailbox. Dus: geen bericht is goed bericht.
  2. Vanuit Peridos: 
    Kan de aanvraag niet vanuit je eigen bronsysteem aangemaakt worden? Ga dan naar Peridos en doe daar de aanvraag (kijk voor de handleiding op www.peridos.nl). 

Bronsysteem

Vergeet niet in het bronsysteem aan te geven dat de zwangere toestemming heeft gegeven voor deelname aan de wetenschappelijke studie. Dat is een voorwaarde om te mogen meedoen aan het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)

Voor zwangeren zonder BSN Burgerservicenummer (Burgerservicenummer) die wel verloskundige zorg krijgen in Nederland: kijk op www.peridos.nl/seo/. Deze aanvragen gaan altijd vanuit Peridos.