Je leest hier hoe je als counselor de aanvraag doet voor het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek).

Direct naar:

Voordat counselor eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) aanvraagt

De counselor verifieert bij de zwangere of haar keuze omtrent het eerste trimester SEO nog steeds actueel is.  

Toestemmingsformulier laten tekenen

Laat de zwangere het toestemmingsformulier voor deelname aan het eerste trimester SEO ondertekenen. De counselor   moet de formulieren 20 jaar bewaren: dat kan in een map, maar het heeft de voorkeur de getekende formulieren te scannen en op te slaan in het brondossier. 

Aanvragen via Peridos

De counselor regelt een aanvraag voor het eerste trimester SEO via Peridos. Dat kan op een van deze twee manieren:

  1. Vanuit het  eigen bronsysteem: Verstuur de aanvraag voor een eerste trimester SEO. Als Peridos het bericht niet accepteert vanwege een technische fout, krijgt de counselor  daarover een melding in de  mailbox. Dus: geen bericht is goed bericht.
  2. Vanuit Peridos: Kan de aanvraag niet vanuit het  eigen bronsysteem aangemaakt worden? Ga dan naar Peridos en doe daar de aanvraag (kijk voor de handleiding op www.peridos.nl). 
Vergeet niet in het bronsysteem aan te geven dat de zwangere toestemming heeft gegeven voor deelname aan de wetenschappelijke studie. Dat is een voorwaarde om te mogen meedoen aan het eerste trimester SEO. Voor zwangeren zonder BSN Burgerservicenummer (Burgerservicenummer) die wel verloskundige zorg krijgen in Nederland: kijk op www.peridos.nl/seo/. Deze aanvragen gaan altijd vanuit Peridos.

De counselor kan  de aanvraag versturen op het moment dat de à terme datum bekend is (op basis van de termijnecho). Counseling kan wel eerder plaatsvinden. 

Als Peridos een aanvraag ontvangt vanuit het bronsysteem, wordt direct gecontroleerd of deze aan alle eisen voldoet. Is dat niet het geval? Dan wordt direct een notificatiemail gestuurd. 

De echopraktijk kan de aanvraag direct inzien als de aanvraag correct en volledig is, en Peridos geen onvolkomenheden heeft geconstateerd. Door het bekijken van deze aanvraag (waarin aangevinkt is of de zwangere toestemming heeft gegeven) verifieert de echoscopist dat de zwangere toestemming heeft gegeven voor deelname aan de uitvoering van het eerste trimester SEO (in onderzoekssetting). Er is geen verwijsbrief nodig. 

Mededelen resultaten: wie?

De counselor maakt vooraf afspraken met de zwangere over het mededelen van de resultaten van het echoscopisch onderzoek. Als regel wordt de uitslag door de echoscopist tijdens en na het onderzoek medegedeeld. 

Versiebeheer

Versie Datum Samenvatting wijziging