Je leest hier over de uitslag van het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek), hoe deze te communiceren en het beleid bij verdenking op een afwijking.

Direct naar:

Uitslag met conclusie

De beelden van het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) worden geïnterpreteerd door een gecertificeerd echoscopist die de bevindingen aansluitend aan het onderzoek meedeelt aan de zwangere.

Conclusie

De conclusie van het eerste trimester SEO kent drie mogelijkheden:

 1. geen bijzonderheden
 2. verdenking afwijking
 3. incompleet onderzoek (indien één of meerdere structuren niet beoordeelbaar of niet beoordeeld zijn). Een leeg veld bij de CRL crown-rump-length (crown-rump-length)- en/of NT Nekplooimeting (Nekplooimeting)-meting is geen reden om het onderzoek als incompleet af te geven.

In geval van een verdenking op een afwijking, is het van belang aan te geven op basis waarvan die conclusie is getrokken. Dat kan zijn vanwege:

 • structurele afwijking en/of
 • afwijkende biometrie en/of
 • obstetrische parameters

Conclusie en advies
Hoe registreer je de conclusie en het advies nadat het eerste trimester SEO is uitgevoerd? Een overzicht. 

Registratie conclusie

Zwangere

Registratie advies

 • Geen bijzonderheden
 • Komt in aanmerking voor een tweede trimester SEO
 • Heeft een indicatie voor een tweede trimester GUO geavanceerd echoscopisch onderzoek (geavanceerd echoscopisch onderzoek) type 1*
 • Tweede trimester SEO
 • Verwijzing GUO type 1
 • Verdenking afwijking, vervolgens aangeven op basis van:
 • Structurele afwijking en/of
 • Afwijkende biometrie en/of
 • Obstetrische parameters
Krijgt een verwijzing voor een eerste trimester GUO type 2 Verwijzing GUO type 2

Incompleet onderzoek

(indien één of meerdere structuren niet beoordeelbaar of niet beoordeeld zijn). Een leeg veld bij de CRL- en NT-meting zijn geen reden om het onderzoek als incompleet af te geven.

Komt in aanmerking voor een tweede trimester SEO

Heeft een indicatie voor een tweede trimester GUO type 1*

Tweede trimester SEO

Verwijzing GUO type 1

* In deze situatie is het van belang dat de echoscopist weet dat de zwangere een indicatie heeft voor een tweede trimester GUO type 1. Dit heeft de counselor vermeld in de aanvraag van het eerste trimester SEO in Peridos als ‘indicatie GUO type 1’. De praktijkassistente, die veelal de aanvragen in Peridos zal checken, moet zorgen dat de echoscopist hiervan op de hoogte is.
Kijk voor een overzicht van de uitslagen die de zwangere kan krijgen ook op de publiekspagina www.pns.nl/13-wekenecho/uitslag

Communicatie geen afwijkende uitslag

Geef de uitslag 
De SEO-echoscopist die het onderzoek uitvoert, is verantwoordelijk voor het geven van de uitslag. 

Echoscopist - counselor
De echoscopist stuurt de counselor/verloskundig zorgverlener een verslag van het onderzoek, inclusief groeigegevens, en de eventuele verwijzing .

Beleid bij verdenking van afwijking

Verantwoordelijkheid verwijzing

De verloskundig zorgverlener is verantwoordelijk voor de verwijzing voor het vervolgonderzoek en het gesprek in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek (indien de zwangere dit wenst). Over de verwijzing dienen de echoscopist en de verloskundig zorgverlener gezamenlijk goede afspraken te maken. Verwijzing van en voorlichting aan de zwangere vindt conform deze afspraken plaats.

Dezelfde dag verwijzen

Indien bij een eerste trimester SEO een afwijking wordt vermoed dient de zwangere dezelfde dag te worden verwezen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek (met faciliteiten voor een GUO type 2, voor invasieve prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) diagnostiek, alwaar aanwezigheid van een klinisch geneticus en van kinderdeelspecialismen).

De echoscopist kan, indien hier regionale afspraken over zijn gemaakt, de zwangere zelf verwijzen (de verloskundig zorgverlener blijft verantwoordelijk) of laat dit doen door de verloskundig zorgverlener van de zwangere. Het streven is een GUO type 2, indien gewenst door de zwangere, binnen 3-4 werkdagen te laten plaatsvinden.

Een tussenstap, via een lokaal ziekenhuis zonder GUO-faciliteiten, is niet toegestaan om vertraging in de zorgverlening en ongewenste wijzigingen in het verwijsbeleid te voorkomen.

Verwijzen naar een Centrum voor Prenatale diagnostiek

Wanneer verwijzen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek: 

 • Het vermoeden op een structurele afwijking
 • Afwijkende biometrie (zie Verburg et. al, 2008)
  • HC head circumference (head circumference) < p 2,3;
  • AC abdominal circumference (abdominal circumference) < p 2,3;
  • FL femur length (femur length) < p 2,3;
  • CRL < p 2,3 (zie het NVOG-protocol Datering van de zwangerschap(PDF)) Let op: alleen van toepassing indien CRL ≤84 mm.
 • NT ≥ 3,5 mm
 • Geen blaasvulling zichtbaar gedurende het gehele onderzoek
 • LBD (grootste doorsnede blaas) ≥7 mm

De termijn dient nooit te worden aangepast op basis van de biometrie (CRL) ten tijde van het eerste trimester SEO. Verwijs naar een Centrum van Prenatale Diagnostiek in geval van een CRL < p 2,3.

Indien het eerste trimester SEO incompleet is, hoef je niet te verwijzen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. In geval van twijfel over een structurele afwijking, verwijs je wel.

De zwangere kan na overleg met de verloskundig zorgverlener altijd afzien van een directe verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Lees hier meer over vervolgonderzoek.


Uitslag van vervolgonderzoek

Counselor

 • De counselor ontvangt een schriftelijke uitslag van de echoscopist die het eerste trimester SEO heeft uitgevoerd.
 • De counselor informeert de verloskundig zorgverlener over de screeningsuitslag, en bewaart deze in het dossier.
 • De counselor  noteert de uitkomst van de nadere counseling in het dossier.
 • De verloskundig zorgverlener ontvangt de uitslag van het vervolgonderzoek en informeert de counselor over deze uitslag. De counselor en verloskundig zorgverlener bewaren deze uitslag in het dossier.
 • De verloskundig zorgverlener heeft eventueel naar aanleiding van de uitslag van het vervolgonderzoek een nader gesprek met de zwangere.