De verloskundig zorgverlener plant de eerste afspraak (de intake) zo vroeg mogelijk in de zwangerschap in. Je leest hier hoe je de screening onderzoek (onderzoek) aankaart. 

Aankaarten tijdens de intake 

Hier - in het kort - de belangrijkste stappen: 

  1. Afspraak maken (telefonisch of via mail) voor de intake 
    Wijs de zwangere op informatiematerialen zoals de PNS pre- en neonatale screeningen (pre- en neonatale screeningen)-website, de animatievideo's en de (online) folders.                                                                                    
  2. De screening onderzoek (onderzoek) aankaarten tijdens de intake 
    Tijdens het eerste contact met de zwangere vraagt de verloskundig zorgverlener of ze meer informatie wil over de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) en onderzoek naar lichamelijke afwijkingen. 

Voorbeeldtekst
‘Tijdens de zwangerschap kun je onderzoeken laten doen die bedoeld zijn om eventuele aangeboren aandoeningen en lichamelijke afwijkingen bij je kind op te sporen. Bijvoorbeeld down-, edwards- of patausyndroom of een open rug of een hartafwijking. Als je wilt, maken we een afspraak voor een gesprek hierover.’ 

Wil de zwangere meer informatie?

  • Plan dan een counselingsgesprek in, los van de intake.
  • Stel een passende en gerichte voorbereiding voor het counselingsgesprek voor aan de zwangere (en haar partner). Heb je dit nog niet gedaan, verwijs dan naar www.pns.nl, de animatievideo's, de (online) folders en de online vragenlijst 'hulp bij het kiezen’. 

Wil de zwangere niet geïnformeerd worden?

  • Ga na waarom ze deze keuze maakt. De zwangere heeft het recht op niet-weten en kan dit tijdens de eerste afspraak, of op ieder ander moment, kenbaar maken. 
  • Teken haar keuze aan in het dossier. Er volgt geen counselingsgesprek.