Waarom komen de gegevens van uw kind in een informatiesysteem?

  • Om de jeugdgezondheidszorg de opdracht te kunnen geven om uw kind de hielprikscreening aan te bieden. Hiervoor wordt het informatiesysteem Praeventis gebruikt.

  • Om de uitslagen van alle aandoeningen te registreren.

  • Om ouders een brief te kunnen sturen als de hele hielprik goed is.

  • Als de uitslag van de hielprikscreening afwijkend is: om te bewaken of deze uitslag goed is opgevolgd. Dan is het nodig dat de huisarts het kind verwijst naar de kinderarts. Ook dit wordt bijgehouden in Praeventis.

  • Om na de verwijzing gegevens te kunnen uitwisselen met de kinderarts. Een arts van het regiokantoor van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s ) en de kinderarts kunnen onderling gegevens uitwisselen via het informatiesysteem Neorah, dat hiervoor speciaal is ontwikkeld.

  • Om te onderzoeken hoe de hielprikscreening kan worden verbeterd. Daarvoor is het nodig om de screening onderzoek (onderzoek ) te evalueren. Voor de evaluatie is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten hoeveel kinderen met een bepaalde ziekte worden opgespoord.

  • Om onder strikte voorwaarden wetenschappelijk onderzoek mee te doen. Onderzoek om de hielprikscreening verder te verbeteren. Bijvoorbeeld onderzoek dat nodig is om nog meer ziekten toe te voegen aan de screening.

Wie kunnen de gegevens van uw kind inzien?

Alleen personen die de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de hielprikscreening kunnen bij de persoonlijke gegevens en de uitslagen in het informatiesysteem.

De hielprikgegevens kunnen onder voorwaarden ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. De onderzoekers krijgen de gegevens dan zonder BSN Burgerservicenummer (Burgerservicenummer ), naam, adres of geboortedatum. Zij kunnen dus niet zien van welk kind de gegevens zijn.
Soms willen onderzoekers toch weten van wie de gegevens zijn. Dat kan alleen als u daar eerst speciaal toestemming voor hebt gegeven. 

Hielprikgegevens kunnen niet verwijderd worden. 
Lees hoe u de hielprikgegevens van uw kind kunt laten loskoppelen van de persoonsgegeven. Dan is niet meer te zien van welk kind de uitslagen zijn.

Meer informatie