Vanaf 1 januari 2023 vraagt de hielprikmedewerker aan de ouders of zij toestemming geven om het overgebleven bloed na de hielprik te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Na de hielprikscreening van uw kind blijft er meestal wat hielprikbloed over. Ook leggen we gegevens van uw kind vast, zoals uitslagen. 

Deze gegevens en het overgebleven bloed kunnen gebruikt worden  voor wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoekt helpt om de hielprikscreening nog beter te maken.

Krijgt uw kind de hielprik na 1 januari 2023? Dan vraagt de hielprikmedewerker of we het overgebleven hielprikbloed en de gegevens mogen bewaren en gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. De hielprikmedewerker legt vast of u wel op geen toestemming geeft. 

Meer informatie over het geven van toestemming geven staat vanaf 1 december 2022 op deze webpagina.