Informatie en documenten voor professionals

Om de neonatale na de geboorte (na de geboorte ) hielprikscreening goed te laten verlopen verzorgt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-Centrum voor Bevolkingsonderzoek diverse communicatiemiddelen en andere publicaties.

 

Draaiboek hielprikscreening

 

Uitgaven voor voorlichting aan ouders

Sommige van deze uitgaven zijn behalve online ook in druk beschikbaar (aangegeven met *); u kunt deze bestellen via de webshop.

Infographics

 

Overige uitgaven

* ook in druk beschikbaar, te bestellen in de webshop

 

Procedures