Informatie en vastgestelde documenten voor professionals

Om de neonatale na de geboorte (na de geboorte) hielprikscreening goed te laten verlopen publiceert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-Centrum voor Bevolkingsonderzoek diverse communicatiemiddelen en andere documenten.

Draaiboek Hielprikscreening

Uitgaven voor voorlichting aan ouders

Sommige van deze uitgaven zijn behalve online ook in druk beschikbaar (aangegeven met *); u kunt deze bestellen via de webshop.

Infographics

Overige uitgaven

* ook in druk beschikbaar, te bestellen in de webshop

Procedures