Bekijk voor een compleet overzicht van de exclusiecriteria van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) de Leidraad indicatiestelling prenatale diagnostiek van de NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ): de indicaties voor invasieve prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) diagnostiek die daar staan vermeld zijn ook exclusiecriteria voor de NIPT.  

Wat er per 1 april 2023 is veranderd in de exclusiecriteria staat in de factsheet De NIPT vanaf 1 april 2023. Je leest daarin ook wanneer je de zwangere verwijst naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek .