In lijn met het advies van de Gezondheidsraad van december 2020 is door een onafhankelijke werkgroep een protocol Nevenbevindingen opgesteld. Dit protocol is bedoeld voor labspecialisten van de klinische genetica, klinisch genetici en gynaecologen.

In het protocol staan onder andere adviezen voor counseling, welke nevenbevindingen worden teruggekoppeld en de vervolgstappen na het melden van een nevenbevinding. Het protocol wordt rond 1 maart 2023 gepubliceerd.

Informatie over nevenbevindingen is ook te vinden in de factsheet De NIPT vanaf 1 april 2023