Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) is verantwoordelijk voor de landelijke monitoring en evaluatie van het programma. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gegevens en indicatoren over zowel de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) als structureel echoscopisch onderzoek (vanaf monitor 2021 het eerste en tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)).

Het RIVM-CvB gebruikt de landelijke monitor om de uitgangspunten van het programma te bewaken, knelpunten (in de keten) te signaleren, bij te kunnen sturen maar ook te verantwoorden naar het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de inspectie, het publiek en andere partners.

In onderstaande monitorrapportages worden gegevens van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) en structureel echoscopisch onderzoek  gepresenteerd.  Sinds 2016 worden er twee monitors uitgebracht: 

  • Een monitor met landelijke cijfers en trends vanaf 2016. 
  • Een professionalsmonitor met regionale cijfers. 

De monitors zijn  gebaseerd op gegevens uit de landelijke database Peridos. IQ Healthcare heeft deze monitors uitgevoerd in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek).