Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek is verantwoordelijk voor de landelijke monitoring en evaluatie van het programma. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gegevens en indicatoren over zowel de screeningonderzoek op down-, edwards- en patausyndroom als structureel echoscopisch onderzoek (vanaf monitor 2021 het eerste en tweede trimester SEOstructureel echoscopisch onderzoek ). Het RIVM-CvB gebruikt de landelijke monitor om de uitgangspunten van het programma te bewaken, knelpunten (in de keten) te signaleren, bij te kunnen sturen maar ook te verantwoorden naar het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de inspectie, het publiek en andere partners.

In onderstaande monitorrapportages worden gegevens van de screeningonderzoek opĀ  down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek vanaf 2015 gepresenteerd.
Sinds 2016 worden er twee monitors uitgebracht:

  1. Een monitor met landelijke cijfers en trends.
  2. Een professionalsmonitor met regionale cijfers.

De monitors zijnĀ  gebaseerd op gegevens uit de landelijke database Peridos. IQHealthcare heeft deze monitors uitgevoerd in opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek .