Op de screening onderzoek (onderzoek ) op down-, edwards- en patausyndroom ( NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test )) en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) en tweede trimester SEO) zijn diverse wetten en regels van toepassing.

WBO en WGBO

Om de bevolking te beschermen tegen de risico’s van screenen, stelt de overheid via de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO ) strenge kwaliteitseisen aan het onderzoek. Bij de screening onderzoek (onderzoek ) op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek staat de geïnformeerde keuze centraal. De zwangere heeft echter ook het ‘recht op niet-weten’ zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) beschreven staat. Daarom wordt eerst gevraagd of iemand meer informatie wil ontvangen over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en/of structureel echoscopisch onderzoek.

De screening op down-, edwards- en patausyndroom en SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) valt in de categorie “bevolkingsonderzoek naar ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen behandeling of preventie mogelijk is”, die in de WBO is beschreven. Voor deze categorie bevolkingsonderzoek is volgens de WBO een vergunning nodig. Een vergunning kan onder beperkingen worden verleend en daaraan kunnen voorwaarden worden verbonden ter bescherming van de te onderzoeken personen tegen de risico’s of ter verzekering van een voldoende nut van het desbetreffende onderzoek. Aan de Regionale Centra Prenatale Screening is een WBO-vergunning verstrekt. Zij sluiten overeenkomsten af met zorgaanbieders die namens het betreffende Regionaal Centrum de screening uitvoeren.

 

Overige wetten voor de gezondheidszorg

Naast de WBO en WGBO  zijn alle voor de gezondheidszorg geldende wetten zoals de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming )) van toepassing op de screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek.
Elke zorgaanbieder, betrokken bij de uitvoering van deze prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening, moet voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Wetten rond privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft regels om de privacy van burgers te beschermen. Vrouwen die niet willen dat hun persoonsgegevens in het informatiesysteem blijven staan, kunnen dat melden aan hun verloskundige of gynaecoloog. Hun persoonsgegevens worden dan na afloop van de screening verwijderd uit het informatiesysteem. Er blijft dan alleen een anonieme vermelding staan die mee kan tellen in de statistieken.
 

Informatie voor publiek

Alle relevante juridische informatie voor publiek over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek is te vinden op pns.nl/juridische-informatie-screeningen-bij-zwangeren-en-pasgeborenen.